Kompetansemål 9.trinn

Kaste terning i python - Kompetansemål 9 trinn: Simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering. Teknologi: Python Eksempelkode: https://replit.com/@SusanneStigberg/kast-med-2-terninger https://replit.com/@SusanneStigberg/maprogterning https://replit.com/@SusanneStigberg/maprogterningmodified Beskrivelse: I dette programmet kan eleven velge hvor mange kast han/hun vil gjøre med to terninger. I det øvre diagrammet vises fordelingen for antall øyne som var på terningen. …
Kaste terning i regneark - Kompetansemål for 9. trinn : Målet for opplæringa er at eleven skal kunne simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering.  Teknologi: Regnearkprogram Eksempelkode: Kast med en terning Kast med to terninger Beskrivelse: Vi tenker at bruk av regneark, her excel, også er en form for programmering der elevene lager formler. I …
Kaste terning i scratch - Kompetansemål 9. trinn: Simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering. Teknologi: Scratch / Blokkprogrammering Eksempelkode: Scratch Studio med 4 eksempler https://scratch.mit.edu/studios/25998548/ Beskrivelse: Denne oppgaven kan koble sammen programmering og sannsynlighet ved å bruke Scratch. Tanken bak er at eleven kan begynne med en terning med tre …