Publikasjoner

[Siden oppdateres kontinuerlig]

Afdal, H. W., & Spernes, K. (2018). Designing and redesigning research-based teacher education. Teaching and teacher education, 74, 215-228. Andersen, F.C. (2016)  Rektorutdanningens potensial i en flerkulturell kontekst. Acta Didactica. 10 (4), 103-123.

Afdal, H. W. (2018). Sandefjordsaken: Politisk styring, ansvarliggjøring og læreres profesjonelle praksis. I E. Schjetne & T. A. Skrefsrud (Eds.), Å være lærer i en mangfoldig skole. Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonelle verdier og verdigrunnlag (pp. 222-237). Oslo: Gyldendal.

Afdal, H. & Afdal, G. (2019). The Making of Professional Values in the Age of Accountability. European Educational Research Journal, 18 (1), 105-124.

Afdal, H. (online first). The Promises and Limitations of International Comparative Research on Teacher Education. European Journal of Teacher Education,  1-18, doi.org/10.1080/02619768.2019.1566316.

Andersen, F. (2016). Skoleleldelse for et flerkulturelt samfunn. In M. Lunde & S. Aamodt (Eds.), Inkludering og flerspråklig opplæring (pp. 130-151). Bergen: Fagbokforlaget.

Andersen, F.C. (2016)  Rektorutdanningens potensial i en flerkulturell kontekst. Acta Didactica. 10 (4), 103-123.

Andersen, F. C. (2018). Leadership in a European multicultural context. A dream from Disneyland?, In Nektaria Palaiologou & Michalinos Zembylas (ed.),  Human Rights and Citizenship Education. An Intercultural Perspective.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-15275-1645-8.  14.  s 258 – 279.

Andersen, F. C. & Eriksen, T. H. (2018). Innledning: Mann for sine mange hatter. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  29(1-2), s 5- 9 . doi: 10.18261/issn.1504-2898

Arntzen, R., Kvifte, B.H. & Hjelde, A. (2017). Andrespråkselevers møte med obligatoriske leseprøver fra småskole- til mellomtrinn. NOA. Norsk som andrespråk 33(1), s. 33-62.

Barstad, G. Hjelde, A., Kvam, S., Parianou, A. Todd, J. (eds.) (2016): Language and Nation. Crossroads and Connections. Münster: Waxmann.

Berg, G., Sträng, R., & Sundh, F. (2016). Kulturanalys i förskolor och skolor. I U. Auno, G. Berg, & F. Sundh (Red.), Metodhandbok för förskolechefer och rektorer (ss. 41-75). Lund: Studentlitteratur.

Emilsen, L.E. & Søfteland, Å. (2018). Andrespråksanalyse av barns spontantale. NOA Norsk som andrespråk 2018(1-2), 128-157.

Fjeld, H. S. & Spernes, H. (2015). Ingen jevnbyrdighet tross gode intensjoner – Vilkår for samarbeid mellom klasselærere og tospråklige lærere. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 99(3–4), 233–243

Haukås, Å., Bjørke, C., & Dypedahl, M. (2018). Metacognition in Language Learning and Teaching. London: Routledge.(Open Access)

Høihilder, E. K., & Sträng, D. R. (2015). Læring og læreprosesser. I E. K. Høihilder, & O. A. Gulbrandsen (Red.), Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. (ss. 84-93). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Jensen, R. (2016). Kollektiv læring og skolebasert kompetanseutvikling. Skolens bok. Vallset: Oplandske Bokforlag.

Johansen, G., & Afdal, H. W. (2018). Comparing and Discussing Positions on Scientific Literacy in Teacher Education and Lower Secondary School Curricula. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 17(2), 99-126.

Kaufmann, O. T. (2018). Teachers’ attention to student thinking, mathematical content and teachers’ role in a professional learning community. Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning.  ISSN 1651-3274.  (12), s 259- 268

Kaufmann, O. T.; Stenseth, B. & Holone, H. (2018). Programmering i matematikkundervisningen, I: Anne Norstein & Frode Olav Haara (red.), Matematikkundervisning i en digital verden.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55521-4.  4.  s 73 – 96

Maugesten, M., & Mellegård, I. (2015). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning-utvikling i kunnskapskulturen. Acta Didactica Norge, 9(1), Art. 13, 20 sider.

Maugesten, M.; Mosvold, R. & Fauskanger, J. (2018). Second graders’ reflections about the number 24. Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, s 51- 59.

Maugesten, M. & Mellegård, I. M. (2015). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning – utvikling i kunnskapskulturen. Acta Didactica Norge – tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge,  9(1)

Schjetne, E., Afdal, H. W., Anker, T., Johannesen, N., & Afdal, G. (2016). Empirical Moral Philosophy and Teacher Education. Ethics and Education, 11(1), 29-41.

Spernes, K. (2016). Immigrant Student Teachers as Co-researchers. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 15(11), 1-15

Spernes, K. & Fjeld, H.S. (2017). Vilje, men manglende handlekraft – skolelederes forståelse av tospråklige faglæreres plass i skolens læringsfellesskap. Acta Didactica Norge – tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, 11(2).

Sträng, R. (2015). Grunnleggende ferdigheter for læring og forståelse. I E. K. Høihilder, & O. A. Gullbrandsen (Red.), Pedagogikk og elevkunnskap i lærerutdanningen (ss. 94-104). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sträng, D. R. (2017). Handledning och kulturkompetens. I M. S. Jensen, T. J. Karlsen, & G. S. Luthen (Red.), Veiledning og oppdagelse (ss. 203-219). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Sträng, R. (2018). The School Leader as Ideal Type: How to Reconcile Max Weber with the Concept of School Culture. In F. Altinay (Ed.), Open and Equal Access for Learning in School Management (pp. 41-56). London: IntechOpen.