SKuL seminar 19.03: Å skrive litteraturoversikt i vitenskapelige artikler

Tid: 19. mars, kl. 11.30-15.00. Vi starter med felles lunsj.

Sted: VIP kantina, Halden.

Påmelding innen 12.03: HER

Om seminaret: Når man skal skrive vitenskapelige artikler, er det svært viktig å kjenne til tidligere forskning på feltet. De fleste nasjonale og internasjonale tidsskrifter forventer at en artikkel skal inneholde en litteraturoversikt eller litteraturgjennomgang (review). En litteraturgjennomgang gir en oversikt over tidligere forskning, identifiserer bidraget i din artikkel (kunnskapshullet) og gir deg som forfatter mulighet til å debattere med tidligere forskning. Dette seminaret vil tematisere ulike faser i arbeidet med litteraturoversikter og ulike former for oversikter. Det blir gitt en rekke praktiske eksempler på alt fra ulike type søk, ulike former for systematisering og fremstilling og hvordan litteraturgjennomgangen kan brukes til å situere og legitimere eget bidrag.

Foredragsholder/seminarleder: Førsteamanuensis Hege Hermansen, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo