Presentasjoner

 1. Litteraturoversikt i vitenskapelige artikler v/ Hege Hermansen Hege Hermansen litteratur review mars 2018
 2. Kvantitative tekster og studier: en kort innføring v/ Anders Nordahl-Hansen SkuL seminar 20.02.19 Nordahl-Hansen
 3. Fra ide til forskningsprosjekt Fra ide til forskningsprosjekt 311018 web
 4. Hva er teori og hva kan vi bruke den til? Theory_norsk_2018 GeirAfdal
 5. Observasjon som vitenskapelig metode Observasjon 230517 Christensen
 6. Å gjøre og skrive «literature review» Prøitz Mausethagen litteratur review 25.04.17 HiØ
 7. Forskningsetikk v/ Espen Schjetne og Hilde W. Afdal HIØ Forskningsetikk 2017
 8. Finnish teachers’ Professional role v/Katriina Maaranen Teachers’ Professional Role in Finnish Education System
 9. Finnish Teacher Education v/Katriina Maaranen Finnish Teacher Education_presentation in Halden
 10. Finansiera och utveckla forskning för storskalig förbättring klassrumsundervisning v/Andreas Ryve Andreas Ryve 22 feb 2017 – Halden
 11. INTERVENSJONSSTUDIER v/Mette  Nordby intervensjonsforkning-workshop-hio
 12. FORSKNINGSDESIGN v/Geir Afdal: kvalitative-forskningsdesign-
 13. ORIENTERING OM SKUL v/Hilde Afdal skul-presentasjon-25-05-16
 14. BRUK AV TEORI I FORSKNING v/Trine Anker teori-i-forskning