Presentasjoner

 1. Fra ide til forskningsprosjekt Fra ide til forskningsprosjekt 311018 web
 2. Hva er teori og hva kan vi bruke den til? Theory_norsk_2018 GeirAfdal
 3. Observasjon som vitenskapelig metode Observasjon 230517 Christensen
 4. Å gjøre og skrive «literature review» Prøitz Mausethagen litteratur review 25.04.17 HiØ
 5. Forskningsetikk v/ Espen Schjetne og Hilde W. Afdal HIØ Forskningsetikk 2017
 6. Finnish teachers’ Professional role v/Katriina Maaranen Teachers’ Professional Role in Finnish Education System
 7. Finnish Teacher Education v/Katriina Maaranen Finnish Teacher Education_presentation in Halden
 8. Finansiera och utveckla forskning för storskalig förbättring klassrumsundervisning v/Andreas Ryve Andreas Ryve 22 feb 2017 – Halden
 9. INTERVENSJONSSTUDIER v/Mette  Nordby intervensjonsforkning-workshop-hio
 10. FORSKNINGSDESIGN v/Geir Afdal: kvalitative-forskningsdesign-
 11. ORIENTERING OM SKUL v/Hilde Afdal skul-presentasjon-25-05-16
 12. BRUK AV TEORI I FORSKNING v/Trine Anker teori-i-forskning