SKuL seminar 20.02: Lesing av kvantitative tekster

Tid: 20. februar, kl. 11.30-15. Vi starter med felles lunsj.

Sted: Vip- kantina

Påmelding innen 13.02: HER

Om seminaret: Det meste av kvantitativ forskning som publiseres i vitenskapelige tidsskrifter følger en overordnet mal og utforming. Det samme gjelder de spesifikke delene i metode-del og resultat-delen der statistiske analyser blir presentert. I seminaret vil det bli diskutert hvordan målemetoder presenteres og betydningen av styrker og svakheter av disse men hovedvekten vil ligge på resultatpresentasjon og slutningsstatistikk og de påfølgende tolkinger i diskusjonsdelen av artiklene.

Foredragsholder/seminarleder: Professor Anders Nordahl-Hansen, avdeling for lærerutdanning