SKuL seminar 7. desember, kl. 9-14

Fredag 7. desember fra kl. 9-14 arrangeres semesterets SKuL seminar hvor den nyeste forskningen til kjernedeltakerne i SKuL presenteres. Syv arbeider innenfor fokusområdene språkdidaktikk, realfag/matematikk og kunnskapsprosesser i skole og lærerutdanning blir presentert og diskutert på seminaret .

Sted: VIP kantina

Lunsj blir servert til alle som er påmeldt innen 03.desember!

Påmelding  

Program 

09.15-09.45      Åshild Søfteland & Linda Evenstad Emilsen: «Å tilegne seg norsk som andrespråk i et dialektparadis»

09.45- 10.15       Marianne Maugesten: «God matematikkundervisning på småskoletrinnet»

10.30- 11.00     Roger Sträng : «Principal and Servant. A study of female leadership in a primary school»

11.00- 11.30    Camilla Bjørke: «Metakognisjon i språklæring og –undervisning»

11.30-12.00      LUNSJ

12.00 – 12.30    Hilde Afdal, Kari Spernes & Reidun Hoff-Jenssen: «Critical reading as a social activity for the purpose of academic and professional learning in teacher education»

12.30- 13.00     Odd Tore Kaufmann: «Hvordan bruker elever på ungdomstrinnet programmering og matematikk til å løse et konkret problem? En case studie av en gruppe på tre elever»

13.15 – 13.45   Karine Stjernholm: «Variasjon som virkemiddel – hiphop, språkvalg og identitetskonstruksjon»

13.45- 14.00   Oppsummering og avslutning

VEL MØTT!