Avslutningskonferanse SKuL 12.06. 2019

Tidspunkt: 12. juni 2019, kl. 09-15

Påmelding innen 7. juni 2019

Sted: Aud 6 (Studentbaren ved kantina)

Om konferansen: Arbeidet i det institusjonelle satsingsområdet Skole, kunnskap og lærerutdanning (SKuL) avsluttes sommeren 2019. Sentrale forskningsarbeider som har blitt publisert i satsingsområdet presenteres.

Keynote foredrag: Professor Elaine Munthe, dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger holder konferansens keynote foredrag. Munthe har forsket blant annet på læreres læring, kvalifisering av lærere og læreres arbeid samt bruken av «Lesson Study» i arbeidet med læreres egen utvikling av undervisning for å fremme læring for elever. I perioden 2010-2015 ledet hun Følgegruppen for grunnskolelærer-utdanningsreformen, hvor hovedmålet var å følge utviklingen av de fire-årige grunnskolelærerutdanningene nasjonalt og samle data som kunne si noe om utvikling og gi retning for videre arbeid. Munthe har også ledet Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU).

PROGRAM

09.00- 09.15: Velkommen v/Hilde W. Afdal

Hilsener fra dekan og FOU direktør

09.15-10.00:  Keynote: «Kunnskap for framtidens lærerutdanning» v/professor og dekan Elaine Munthe

10.00-10.15:   Pause

10.15- 10.30: Om SKuL v/leder Hilde W. Afdal

10.30-11.00:   Camilla Bjørke, Gro Anita Myklevold og Henrik Bøhn: Metacognition in Language Learning and Teaching

11.00-11.30:   Marianne Maugsten og Ingebjørg Mellegård: Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning – utvikling i kunnskapskulturen

11.30-12.00: Sanna Forsström: Robots as a potential for an object change in mathematics education: An activity theoretical perspective of robot integration

12.00-12.45:   LUNSJ med servering

12.45-13.15:   Hege Mandt: Becoming a mathematics teacher

13.15 – 13.45: Fred Carlo Andersen: Leadership in a European multicultural context. A dream from Disneyland?

13.45-14:00:   PAUSE

14.00- 14.20: Espen Schetne: Empirical Moral Philosophy and Teacher Education

14.20-14.50:  Kari Spernes og Hilde W. Afdal: Designing and re-designing research-based teacher education

Avslutning

HJERTELIG VELKOMMEN!