SKuL

Dagens kunnskapssamfunn har omfattende forventninger til framtidige lærere, noe som igjen krever forskningsbaserte og profesjonsrettede grunnskolelærerutdanninger. Det overordnede målet for satsingsområdet er å bidra med forskning som skal forberede og styrke de nye grunnskolelærerutdanningene. Satsingsområdet er avdelingsovergripende, og inkluderer forskere fra Avdeling for lærerutdanning, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og språk og Avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold.

Alle innlegg: