SEMINAR 24 nov: Hvordan får jeg publisert forskningen min?

Åpent Seminar i regi av SkUL på Høgskolen i Halden med Professor Tone Kvernbekk, UiO
Tid: 24 NOVEMBER, på Remmen.
Professor Kvernbekk vil snakke om krav og rammer for en artikkel, og hvordan reviewer arbeider/tenker.Det vil legges opp til at noe av arbeidet gjøres i en worksop, med utgangspunk i konkrete tekster.

Registrer påmelding elektronisk her
Frist for påmelding: 21 November

PROGRAM seminar:
Hvordan får jeg publisert forskningen min?
eller : Publish or Perish ?

Fredag: 24. November 2017
Kl: 11:00 – 15:00
Rom: E1-041

Professor Tone Kvernbekk UiO, Institutt for Pedagogikk og Medredaktør i: Scandinavian Journal of Educational Research tonekv
Hun vil se på artikler fra forfatter-, reviewer- og redaktør-perspektiv, snakke om tidsskriftprosessen, fortelle hva ‘papere’ (innsendte artikler) som regel ryker ut på (og som man derfor må passe på), og har masse tips til struktur og skrivemåte.

11:00 – 13:00: Forelesning
13.00 – 13:30: Pause, med mat og drikke
13:30 – 15:00: Workshop. Vi ser på to artikler og drøfter dem i lys av hva som kan gjøres for å få dem publisert

Vel Møtt!

NB! Vær vennlig å melde deg på hvis du ønsker å delta (nødvendig for matbestilling og for å få materiell i forkant til workshop delen)
Evt. spørsmål kan rettes til: marit.h.hoveid@hiof.no