Møte SKuL tirsdag 26. september kl 1330-1500

Møteplan
1330-1345: Oppsummering fra foregående år og kort referat fra møtet med SKuL 11. sept. v/Fred
1345-1415: Innspill og forslag til dette året v/alle
1415-1435: The School Leader as Ideal Type How to reconcile Max Weber with the concept of school culture v/Roger.
1435-1500: Elevmedvirkning i skoleutvikling v/Roald (og Roger)

Vel møtt!
Fred