SKuL seminar – presentasjons av arbeider i satsingsområdet

Hvert halvår arrangerer SKuL et seminar hvor deltakere i satsingsområdet presenterer pågående arbeider. ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Tid: 13. juni 2017, kl. 09.00 -14.00, det serveres lunsj!

Rom: D1-058

Påmelding: Innen 9. juni HER

PROGRAM:

09.15-09.45:  Sanna Forsström: Programmering i matematikkundervisning, – en litteraturgjennomgang

09.45- 10.15: Karine Stjernholm: Nyere talemålsutvikling i Østfold

PAUSE

10.30-11.00: Gro Anita Myklevold & Camilla Bjørke: Det var en gang i et klasserom… –  om bruk av litteratur i begynneropplæringen i engelsk.

11.00- 11.30: Roger Sträng: The School Leader as Ideal Type

LUNSJ

12.00-12.30: Maja Michelsen: Kunsten å være vektløs – identitetskonstruksjon og metaforer i tre barnebøker om seksuelle overgrep

12.30-13.00: Inger Martine Mosfjeld: Barns språkutvikling: Startalder og andrespråkstilegnelse av finitthet i norsk

13.00-13.30: Fred Carlo Andersen: The Sami Experience and Facilitating the Education of Recent Minorities

VEL MØTT!