SKuL seminar: Observasjon som vitenskapelig metode, 23. 05, 11.30-15.00:

Tid: Tirsdag 23. mai, kl. 11.30.15.00, det serveres lunsj!

Rom: FU1-063

Påmelding innen 19.05 HER

Seminarinnhold: Seminaret vil gi en innføring/oppdatering i observasjon som vitenskapelig metode med lærerudannere fra alle fagseksjoner som målgruppe. Kurset skal være med på å kvalifisere lærerudannere fra alle typer lærerutdanninger til å veilede studenter i praktisk og vitenskapelig tilnærming til observasjon som metode både på bachelor og master nivå.

Kursholder: Førsteamanuensis Ingrid Reite Christensen, Høgskolen i Sørøst-Norge