Nysgjerrig på finsk lærerutdanning? Velkommen til seminar med professor Katriina Maaranen fra Universitetet i Helsinki

Tid: 02.03, 12.00-14, lunsj serveres fra 11.30katriina-maaranen-2

Sted: Campus Remmen, F1-058

Språk: Seminaret holdes på engelsk

Tema: «Finnish Teacher Education»

Finsk lærerutdanning ble masterutdanning allerede på begynnelsen av 1970 tallet. Samtidig ble den også definert som forskningsbasert og profesjonsrettet. Erfaringer og forskningsbasert kunnskap om lærerutdanning på masternivå har blitt grundig dokumentert i Finland. Professor Katriina Maaranen er lærerutdanner og en av de mest aktive forskerne på feltet i Finland i dag!

Les mer om:  Katriina Maaranen

Påmelding innen 27.02