Bli kjent med Andreas Ryve – professor i matematikkdidaktikk 22.2, 9-12.3o

VELKOMMEN TIL SEMINAR MED ANDREAS RYVE!

Tid: 22.2, 9-11.30Unga Akademien 2103

Sted: E1-055

Les mer om Andreas Ryve her: http://www.mdh.se/ukk/personal/maa/aan09?l=sv_SE

Påmelding innen 20.2 på https://goo.gl/forms/SzQkWBDcAWjuUolf2

Seminnaret avsluttes med felles lunsj!

SKuL og matematikkseksjonen ved Avdeling for lærerutdanning ønsker deg velkommen til seminar med professor i matematikkdidaktikk Andreas Ryve.

Ryve vil presentere et utvalg av sin nyere forskning. Det vil også bli tid til samtale og diskusjon.

Vel møtt!

Seminar om forskningsetikk

Tid: Tirsdag 21.mars, kl. 12-15. Vi starter med felles lunsj kl. 11.30

Rom: E1-062

Påmelding innen 15. mars: https://goo.gl/forms/i6XhnWme55l3MTGH2

Kursinnhold: Dette kurset gir en kort innføring i hva forskningsetikk kan være og hvordan man som forsker kan legge til rette for en etisk god forskningspraksis.

Etikk dreier seg om visjonen om det rette og det gode liv. På samme måte dreier forskningsetikk seg om visjonen om den gode forskningen. Begrepet «forskningsetikk» viser til et sett av verdier og normer som skal bidra til å konstituere og regulere vitenskapelig virksomhet. Forskningsetikk omhandler god forskningsskikk og relasjonen forskere imellom. Det handler også om relasjonen mellom forskere og andre mennesker. I tillegg inkluder forskningsetikk krav knyttet til forskerens samfunnsansvar.

Kursholdere: Espen Schjetne og Hilde Afdal