SKuL seminar: Observasjon som vitenskapelig metode, 23. 05, 11.30-15.00:

Tid: Tirsdag 23. mai, kl. 11.30.15.00, det serveres lunsj!

Rom: FU1-063

Påmelding innen 19.05 HER

Seminarinnhold: Seminaret vil gi en innføring/oppdatering i observasjon som vitenskapelig metode med lærerudannere fra alle fagseksjoner som målgruppe. Kurset skal være med på å kvalifisere lærerudannere fra alle typer lærerutdanninger til å veilede studenter i praktisk og vitenskapelig tilnærming til observasjon som metode både på bachelor og master nivå.

Kursholder: Førsteamanuensis Ingrid Reite Christensen, Høgskolen i Sørøst-Norge

SKuL seminar: Hvordan gjøre og skrive en systematisk»literature review». 25.04, 11.30-15

Hvordan gjøre og skrive en systematisk «literature review»?

Tid:  Tirsdag 25. april, kl. 11.30-15, lunsj blir servert!

Sted: E1-042

Påmelding: innen 21. april: HER

Seminarinnhold:

I dette seminaret blir det fokusert på ulike typer litteraturreview og hvordan disse konkret kan gjennomføres. Ulike eksempler på reviews fra utdanningsfeltet blir diskutert:

Noen av disse vil være:

Evans, C. (2013). Making sense of assessment feedback in higher education. Review of educational research83(1), 70-120.

Keelchtermans, G. (2006). Teacher collaboration and collegiality as workplace conditions. A review. Zeitschrift für Pädagogik. 52, 220-237. 18 s.

Mausethagen, S. (2013). A research review of the impact of accountability policies on teachers’ workplace relations. Educational Research Review, 9(1), 16-33.

Prøitz, T. S. (2010). Learning outcomes: What are they? Who defines them? When and where are they defined? Educational assessment, evaluation and accountability22(2), 119-137.

Vangrieken, K., Dochy, F., Raes, E. & Kyndt, E. (2015). Teacher collaboration: A systematic review. Educational Research Review. Vol. 15, 17-40. 24 s.

Kursholdere: Førsteamanuensis Sølvi Mausethagen (HIOA)

og

førsteamanuensis Tine Prøitz (HSN)

Nysgjerrig på finsk lærerutdanning? Velkommen til seminar med professor Katriina Maaranen fra Universitetet i Helsinki

Tid: 02.03, 12.00-14, lunsj serveres fra 11.30katriina-maaranen-2

Sted: Campus Remmen, F1-058

Språk: Seminaret holdes på engelsk

Tema: «Finnish Teacher Education»

Finsk lærerutdanning ble masterutdanning allerede på begynnelsen av 1970 tallet. Samtidig ble den også definert som forskningsbasert og profesjonsrettet. Erfaringer og forskningsbasert kunnskap om lærerutdanning på masternivå har blitt grundig dokumentert i Finland. Professor Katriina Maaranen er lærerutdanner og en av de mest aktive forskerne på feltet i Finland i dag!

Les mer om:  Katriina Maaranen

Påmelding innen 27.02