SKuL seminar: Hvordan gjøre og skrive en systematisk»literature review». 25.04, 11.30-15

Hvordan gjøre og skrive en systematisk «literature review»?

Tid:  Tirsdag 25. april, kl. 11.30-15, lunsj blir servert!

Sted: E1-042

Påmelding: innen 21. april: HER

Seminarinnhold:

I dette seminaret blir det fokusert på ulike typer litteraturreview og hvordan disse konkret kan gjennomføres. Ulike eksempler på reviews fra utdanningsfeltet blir diskutert:

Noen av disse vil være:

Evans, C. (2013). Making sense of assessment feedback in higher education. Review of educational research83(1), 70-120.

Keelchtermans, G. (2006). Teacher collaboration and collegiality as workplace conditions. A review. Zeitschrift für Pädagogik. 52, 220-237. 18 s.

Mausethagen, S. (2013). A research review of the impact of accountability policies on teachers’ workplace relations. Educational Research Review, 9(1), 16-33.

Prøitz, T. S. (2010). Learning outcomes: What are they? Who defines them? When and where are they defined? Educational assessment, evaluation and accountability22(2), 119-137.

Vangrieken, K., Dochy, F., Raes, E. & Kyndt, E. (2015). Teacher collaboration: A systematic review. Educational Research Review. Vol. 15, 17-40. 24 s.

Kursholdere: Førsteamanuensis Sølvi Mausethagen (HIOA)

og

førsteamanuensis Tine Prøitz (HSN)