Introduksjonskurs NVivo 7. februar 2017, 9-15, rom E1-041

NVivo er en programvare som kan brukes som støtte i organisering og analyse av kvalitative data (såkalt QAQDAS). Kurset gir en intensiv og grunnleggende introduksjon i hvilke muligheter og funksjoner som ligger i programmet.

Kursinnhold

Teori og praktiske øvelser rundt disse temaene:

 • bli kjent med programmet, brukergrensesnitt og navigering
 • opprette et NVivo prosjekt
 • hvordan organisere og arbeide med kilder
 • hvordan kode
 • hvordan klassifisere kilder og noder (kvantitativ)
 • spørringer, visualiseringer og rapporter

 

Forberedelse

Det er en forutsetning at du har installert og gjort deg noe kjent med programvaren på forhånd. Informasjon om tilgang til programvare vil bli gitt til de som komme med på kurset. Sjekk at alt virker som det skal før du tar med deg PC-en på kurset.

Du må også ha med deg tekstmateriale som du kan arbeide med under de praktiske øvelsene.

Påmelding innen 31.01.17 – begrensede antall plasser:

http://www2.hiof.no/nor/hovednode/hogskolen-i-ostfold-1?module=analyze&function=show_query&occurence_id=2674

Kursholder: Runar Tengel Hovland

Arrangør: SKuL

Forberedende litteratur: http://download.qsrinternational.com/Document/NVivo11/11.3.0/en-US/NVivo11-Getting-Started-Guide-Starter-edition.pdf

SKuL seminar 15.12.16

15. desember, kl. 09-14, rom D1-058 arrangeres semesterets SKuL seminar!

Ekstra god lunsj vil bli servert!!! Påmelding via linken

http://www2.hiof.no/nor/hovednode/hogskolen-i-ostfold-1?module=analyze&function=show_query&occurence_id=2673

Program

09.00-09.15: Velkommen

09.15-09.45: «Å bli en god matematikklærer» v/ Hege Mandt (Stipendiat  matematikk   didaktikk)

09.45-10.15: «Programmering i matematikkundervisning» v/ Sanna Forsström          (Stipendiat matematikkdidaktikk og programmering)

10.15-1030: PAUSE

10.30-11.00: «Flerspråklige barn og andrespråksinnlæring» v/Linda Emilsen                 (Stipendiat i norskdidaktikk)

11.00-11.30: «Vilje, men ikke handlingskraft – skolelederes forståelse for og                 inkludering av tospråklige lærere i skolens læringsfellesskap» v/Kari                           Spernes og Hilde Fjeld

11.30-12.00: LUNSJ

12.00-12.30: «Kunnskapsdeling og utprøving etter deltakelse i matematikknettverk» v/Marianne Maugesten og Monica Nordbakke

12.30-13.00: «Språkdidaktikeren som rollemodell» v/Gro Anita Myklevold og Camilla   Bjørke

13.00-13.30: «The Academy of Nordic Schoolleadership» v/ Roger Sträng

13.30-14.00: Oppsummering og avslutning

 

Aktiviteter i 2016 – oppsummert

 • 10.06.16: Seminar om intervensjonsforskning ved Mette Nordby (NMBU), 10 deltakere
 • 14.06.16:  Åpen seminar: SKuL – ni presentasjoner knyttet til delarbeider, 28 deltakere
 • 11.08.16:   Profesjonsrettet og didaktisk forskning – hva er egentlig det? Heldagsseminar for alle ansatte ved lærerutdanningen v/professorene Frøydis Hertzberg, Anton Havnes og Jan Erik Johansson
 • 04.11.16:  Åpent seminar: «Bruk av teori i kvalitative studier» v/ førsteamanuensis Trine Anker, 25 deltakere
 • 15.12.16:  Åpen seminar: SKuL – ni presentasjoner knyttet til delarbeider, 23 deltakere.