Aktiviteter i 2016 – oppsummert

  • 10.06.16: Seminar om intervensjonsforskning ved Mette Nordby (NMBU), 10 deltakere
  • 14.06.16:  Åpen seminar: SKuL – ni presentasjoner knyttet til delarbeider, 28 deltakere
  • 11.08.16:   Profesjonsrettet og didaktisk forskning – hva er egentlig det? Heldagsseminar for alle ansatte ved lærerutdanningen v/professorene Frøydis Hertzberg, Anton Havnes og Jan Erik Johansson
  • 04.11.16:  Åpent seminar: «Bruk av teori i kvalitative studier» v/ førsteamanuensis Trine Anker, 25 deltakere
  • 15.12.16:  Åpen seminar: SKuL – ni presentasjoner knyttet til delarbeider, 23 deltakere.