Gjennomførte aktiviteter i 2015

  • 01.12.15:  Åpent seminar: «Engaging Students in Research and Inquiry» med professor Mick Healey. 18 deltakere
  • 16.12.15:  Åpen seminar: SKuL – ni presentasjoner knyttet til delarbeider. 35 deltakere
  • 07.04.16: Åpent seminar: «Forskningsdesign i kvalitative studier» ved   professor Geir Afdal. 33 deltakere.