SKuL seminar 15.12.16

15. desember, kl. 09-14, rom D1-058 arrangeres semesterets SKuL seminar!

Ekstra god lunsj vil bli servert!!! Påmelding via linken

http://www2.hiof.no/nor/hovednode/hogskolen-i-ostfold-1?module=analyze&function=show_query&occurence_id=2673

Program

09.00-09.15: Velkommen

09.15-09.45: «Å bli en god matematikklærer» v/ Hege Mandt (Stipendiat  matematikk   didaktikk)

09.45-10.15: «Programmering i matematikkundervisning» v/ Sanna Forsström          (Stipendiat matematikkdidaktikk og programmering)

10.15-1030: PAUSE

10.30-11.00: «Flerspråklige barn og andrespråksinnlæring» v/Linda Emilsen                 (Stipendiat i norskdidaktikk)

11.00-11.30: «Vilje, men ikke handlingskraft – skolelederes forståelse for og                 inkludering av tospråklige lærere i skolens læringsfellesskap» v/Kari                           Spernes og Hilde Fjeld

11.30-12.00: LUNSJ

12.00-12.30: «Kunnskapsdeling og utprøving etter deltakelse i matematikknettverk» v/Marianne Maugesten og Monica Nordbakke

12.30-13.00: «Språkdidaktikeren som rollemodell» v/Gro Anita Myklevold og Camilla   Bjørke

13.00-13.30: «The Academy of Nordic Schoolleadership» v/ Roger Sträng

13.30-14.00: Oppsummering og avslutning