SKuL SEMINAR 14. november, kl. 11.30-15: Valg og bruk av metode i empirisk forskning

Tidsramme: 14. november 2018, kl. 11.30-15. Vi starter med felles lunsj.

Rom: E1-059

Påmelding:  HER

Påmeldingsfrist: Fredag 09. november

Om seminaret: Det finnes som kjent en rekke ulike forskningsmetoder. Seminaret gir en overblikk på ulike metodiske tilnærminger; kvantitative-, kvalitative- og mixed methods tilnærming. Fordeler og ulemper med ulike metoder drøftes i det de knyttes til aktuelle problemstillinger.

Seminardeltakerne oppfordres til å ta med en aktuell problemstilling (gjerne fra et planlagt forskningsprosjekt) med henblikk på å diskutere metodebruk.

Seminaransvarlig: Professor Rune Andreassen, avdeling for lærerutdanning