SKuL SEMINAR 31. oktober 2018 : Fra idé til forskningsprosjekt – om å komme i gang med forskning

Tidsramme: 31. oktorber 2018, kl. 11.30-15. Vi starter med felles lunsj.

Påmelding: Innen 26. oktober 2018 HER

Rom: VIP – kantina

Om workshopen: Er det nytt for deg dette med forskning? Eller trenger du hjelp til å realisere en idé til et forskningsprosjekt. Dette er et lav-terskeltilbud og «prosjekt» kan i denne sammenheng også bety en publikasjon! Alle hjertelig velkommen! Du ta med deg en eller flere ideer (minimum 2-3 linjer på et ark) til et forskningsprosjekt og være forberedt på å kort presentere denne/disse for gruppen. Mål, design, metode, bruk av teori og organisering av prosjektene vil bli diskutert både gruppevis og i plenum. Målet med seminaret er å bli i stand til starte arbeidet med å utviklet små kvalitativt gode forsknings prosjekt.

Workshop ledere: Førsteamanuensis Odd Tore Kaufmann og professor Hilde Wågsås Afdal