Avslutningskonferanse SKuL 12.06. 2019

Tidspunkt: 12. juni 2019, kl. 09-15

Påmelding innen 7. juni 2019

Sted: Aud 6 (Studentbaren ved kantina)

Om konferansen: Arbeidet i det institusjonelle satsingsområdet Skole, kunnskap og lærerutdanning (SKuL) avsluttes sommeren 2019. Sentrale forskningsarbeider som har blitt publisert i satsingsområdet presenteres.

Keynote foredrag: Professor Elaine Munthe, dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger holder konferansens keynote foredrag. Munthe har forsket blant annet på læreres læring, kvalifisering av lærere og læreres arbeid samt bruken av «Lesson Study» i arbeidet med læreres egen utvikling av undervisning for å fremme læring for elever. I perioden 2010-2015 ledet hun Følgegruppen for grunnskolelærer-utdanningsreformen, hvor hovedmålet var å følge utviklingen av de fire-årige grunnskolelærerutdanningene nasjonalt og samle data som kunne si noe om utvikling og gi retning for videre arbeid. Munthe har også ledet Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU).

PROGRAM

09.00- 09.15: Velkommen v/Hilde W. Afdal

Hilsener fra dekan og FOU direktør

09.15-10.00:  Keynote: «Kunnskap for framtidens lærerutdanning» v/professor og dekan Elaine Munthe

10.00-10.15:   Pause

10.15- 10.30: Om SKuL v/leder Hilde W. Afdal

10.30-11.00:   Camilla Bjørke, Gro Anita Myklevold og Henrik Bøhn: Metacognition in Language Learning and Teaching

11.00-11.30:   Marianne Maugsten og Ingebjørg Mellegård: Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning – utvikling i kunnskapskulturen

11.30-12.00: Sanna Forsström: Robots as a potential for an object change in mathematics education: An activity theoretical perspective of robot integration

12.00-12.45:   LUNSJ med servering

12.45-13.15:   Hege Mandt: Becoming a mathematics teacher

13.15 – 13.45: Fred Carlo Andersen: Leadership in a European multicultural context. A dream from Disneyland?

13.45-14:00:   PAUSE

14.00- 14.20: Espen Schetne: Empirical Moral Philosophy and Teacher Education

14.20-14.50:  Kari Spernes og Hilde W. Afdal: Designing and re-designing research-based teacher education

Avslutning

HJERTELIG VELKOMMEN!

 

 

SKuL seminar 19.03: Å skrive litteraturoversikt i vitenskapelige artikler

Tid: 19. mars, kl. 11.30-15.00. Vi starter med felles lunsj.

Sted: VIP kantina, Halden.

Påmelding innen 12.03: HER

Om seminaret: Når man skal skrive vitenskapelige artikler, er det svært viktig å kjenne til tidligere forskning på feltet. De fleste nasjonale og internasjonale tidsskrifter forventer at en artikkel skal inneholde en litteraturoversikt eller litteraturgjennomgang (review). En litteraturgjennomgang gir en oversikt over tidligere forskning, identifiserer bidraget i din artikkel (kunnskapshullet) og gir deg som forfatter mulighet til å debattere med tidligere forskning. Dette seminaret vil tematisere ulike faser i arbeidet med litteraturoversikter og ulike former for oversikter. Det blir gitt en rekke praktiske eksempler på alt fra ulike type søk, ulike former for systematisering og fremstilling og hvordan litteraturgjennomgangen kan brukes til å situere og legitimere eget bidrag.

Foredragsholder/seminarleder: Førsteamanuensis Hege Hermansen, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

SKuL seminar 20.02: Lesing av kvantitative tekster

Tid: 20. februar, kl. 11.30-15. Vi starter med felles lunsj.

Sted: Vip- kantina

Påmelding innen 13.02: HER

Om seminaret: Det meste av kvantitativ forskning som publiseres i vitenskapelige tidsskrifter følger en overordnet mal og utforming. Det samme gjelder de spesifikke delene i metode-del og resultat-delen der statistiske analyser blir presentert. I seminaret vil det bli diskutert hvordan målemetoder presenteres og betydningen av styrker og svakheter av disse men hovedvekten vil ligge på resultatpresentasjon og slutningsstatistikk og de påfølgende tolkinger i diskusjonsdelen av artiklene.

Foredragsholder/seminarleder: Professor Anders Nordahl-Hansen, avdeling for lærerutdanning