Avslutningskonferanse SKuL 12.06. 2019

Tidspunkt: 12. juni 2019, kl. 09-15

Sted: Høgskolen i Østfold, campus Halden

Om konferansen: Arbeidet i det institusjonelle satsingsområde Skole, kunnskap og lærerutdanning (SKuL) avsluttes til sommeren 2019. På denne konferansen vil det bli en keynote foredrag, samt presentasjon av noen sentrale forskningsarbeider som har blitt publisert i satsingsområde.

Mer informasjon kommer snart!

SKuL seminar 19.03: Å skrive litteraturoversikt i vitenskapelige artikler

Tid: 19. mars, kl. 11.30-15.00. Vi starter med felles lunsj.

Sted: VIP kantina, Halden.

Påmelding innen 12.03: HER

Om seminaret: Når man skal skrive vitenskapelige artikler, er det svært viktig å kjenne til tidligere forskning på feltet. De fleste nasjonale og internasjonale tidsskrifter forventer at en artikkel skal inneholde en litteraturoversikt eller litteraturgjennomgang (review). En litteraturgjennomgang gir en oversikt over tidligere forskning, identifiserer bidraget i din artikkel (kunnskapshullet) og gir deg som forfatter mulighet til å debattere med tidligere forskning. Dette seminaret vil tematisere ulike faser i arbeidet med litteraturoversikter og ulike former for oversikter. Det blir gitt en rekke praktiske eksempler på alt fra ulike type søk, ulike former for systematisering og fremstilling og hvordan litteraturgjennomgangen kan brukes til å situere og legitimere eget bidrag.

Foredragsholder/seminarleder: Førsteamanuensis Hege Hermansen, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

SKuL seminar 20.02: Lesing av kvantitative tekster

Tid: 20. februar, kl. 11.30-15. Vi starter med felles lunsj.

Sted: Vip- kantina

Påmelding innen 13.02: HER

Om seminaret: Det meste av kvantitativ forskning som publiseres i vitenskapelige tidsskrifter følger en overordnet mal og utforming. Det samme gjelder de spesifikke delene i metode-del og resultat-delen der statistiske analyser blir presentert. I seminaret vil det bli diskutert hvordan målemetoder presenteres og betydningen av styrker og svakheter av disse men hovedvekten vil ligge på resultatpresentasjon og slutningsstatistikk og de påfølgende tolkinger i diskusjonsdelen av artiklene.

Foredragsholder/seminarleder: Professor Anders Nordahl-Hansen, avdeling for lærerutdanning