De internasjonale rammene rundt 1814-grunnlovene

Professor Sigmund Kvam

Professor Sigmund Kvam

 

5. juni holdt professor Sigmund Kvam ved Avd. for økonomi, språk og samfunn foredrag om de internasjonale og historiske rammene rundt grunnloven fra mai 1814 og revisjonen i november samme år. Norge var i året 1814 både underlagt Danmark, en selvstendig stat og en egen stat i union med Sverige.

1814

Flere av tilhørerne kom fra utenfor HiØ, fra lokalhistorielag i distriktet, noe vi syntes var veldig hyggelig!

Disse dramatiske endringene kan langt på vei forklares ut fra internasjonale rammebetingelser. I dette foredraget ble det redegjort den spesielle plass den nordiske maktbalanse har i en europeisk fredsordning med hovedvekt på begivenhetene i siste del av Napoleons-krigene og den påfølgende Wienerkongressen.

Det var et godt oppmøte, noe vi var veldig fornøyd med, tatt i betraktning tiden på året.

 

 

 

Elisabeth Harda Bjerkeli