Hva søker vi etter?

Hittil i 2017 er det «trykksår» som har vært det mest poplære søkeordet i Oria. Ikke så overraskende siden alle 1-års sykepleierstudenter hadde en oppgave på begynnelsen av høstsemesteret om trykksår. Så kommer «Kommunikasjon i relasjoner» som nr. 2 og «Metode- og oppgaveskriving» som nummer 3. De fleste søker etter bestemte titler på bøker. Det er mindre søk på emner og forfattere. Vi ser at det er søkt på «oria» 126 ganger. Men det er jo greit for søker de på «oria» i Oria så kommer de jo inn i Oria.

Her er de 25 mest brukte søkebegrepene:

677 a
323 trykksår
229 kommunikasjon i relasjoner
207 metode og oppgaveskriving
175 brukermedvirkning
172 hygiene
172 metode
168 helsefremming
167 dalland
155 hygiene sykepleie
154 intercultural competence in language teaching
152 lindring
147 hypotesetesting
147 samvirker mellom organisasjoner og stat
145 organisatorisk kompetanse
144 pål ellingsen
136 grunnleggende sykepleie
134 det kvalitative forskningsintervju
134 smart læring
131 klinisk sykepleie
131 tverrfaglig samarbeid
126 oria