1.4 Mappeoppgave 2 – modul 1

Innledning

Gjennom podcasten Bærepodden- En bærekraftig barnehagepod ( Daleog Nielsen, 2019) er det to barnehageansatte som gir oss et litte glimt av arbeidet de utfører i deres barnehage rundt digitale verktøy. Gjennom dette blogg innlegget gå igjennom deres erfaringer og prioriteringer for at akkurat deres barnehage skal kunne bruke digital verktøy til daglig. Noe som kan til tider virke vanskelig nok i en hektisk hverdag i barnehage.

Hvorfor bruker Ilabekken barnehage digitale verktøy i barnehagen?

Barnehagens ansatte i podcasten har flere grunner til at de ansatte i Ilabekken ønsker å bruke digitale verktøy sammen med barna i barnehagen. De ønsker å løfte kunnskapen til personalet til et grunnleggende nivå der de og barna kan utvikle barns forståelse, felles fokus, læringsutbytte, sosiale skille, refleksjoner.

det er fort gjort å tenke at bare de eldste har utbytte av de digitale verktøya og at de minste blir litt passive når det kommer til refleksjon og opplevelse. Her forteller de at de har stor suksess med bruk av digitale verktøy på tvers av alder og at de opplever at de minste har likegod opplevelse og lærdom i prosessen. Men at det må være voksne som bidrar, reflekterer og veileder. Med tilgjengelighet bidrar det til språkstimulering, sosial kompetanse og utforskning.

I barnehagen deres forteller de at det er mange nasjonaliteter og generelle sosiale forskjeller. Gjennom et fellers arbeid og opplevelser barna erfarer med de digitale verktøyet barnehagen har, er med på berike språkarbeidet.

Hvordan bruker Ilabekken barnehage digitale verktøy i barnehagen?

Barnehagen valgt å satse på digitale verktøy i barnehagen etter en rekke møter og vurderinger i personalgruppen. Starten av prosessen var å opprette en IKT-gruppe som skulle ta ansvar for innkjøp av utstyr, veilede personalgruppen og holde seg oppdatert.

De hadde i forkant av prosjektet latt IKT- gruppen ta vurderinger og laget planer for hvilket utstyr og hva som var lønnsomt for å få alle i personalgruppen med seg videre og at de ansatte skulle kjenne seg trygge på det digitale verktøyet. Bare gjennom ved å erfare selv ville de ansatte hjelpe hverandre de å føre prosjektet videre. Men noen måtte ha det overordna ansvaret som IKT-gruppen.

De ulike typer digitale prosjekter de har og hvordan de har inkludert barna i bruken av disse forteller de i podcasten. Noen av disse er Timelaps, GoPro kamera, smartboard og mikroskop. Dette er til god hjelp til å utforske temaer i ulike miljøer, som eksempel på tur, inne og grupper i forskjellige størrelser. De forteller om turer der barna er produsenter av en film, med å feste GoPro kameraer på hjelmer som barna og tar aterialet med tilbake til barnehagen for å reflektere og gi et innblikk til deres turopplevelse. De bruk også timelaps der de kunne følge prosessen fra frø i mikroskop til et voksende plante i økt tempo med timelaps.

I podcasten hører vi også om etterarbeidet ut til foreldre og at for eksempel filmen fra tur gir et detaljert og informativt inntrykk av hverdagen til barna til foreldre.

Avslutning

Det er et godt stykke arbeid og erfaring som kommer frem i podcasten, de nevner for eksempel at det er digital verden som vi er i og må utvikle oss, men på en forsvarlig måte og ved å reflekter bruken rundt digitalt verktøy brukes. En av refleksjonene er at en voksen er med barna i deres bruk og er en støttespiller.

Men som et verktøy som på lik linje med alt annet må det lages rom for det. Det er god høyde i personalgruppen at de trenger rom eller tid skal kunne gjennomføres med barna og kanskje på bekostning av voksnes egen ønsker.

I podkaster legger de det fram at det ikke trenger å koste så mye å starte. De har gjennom tiden prioritert å anskaffe digitale verktøyene på bekostning av annet. De ser viktigheten å implantere dette i deres barnehage ettersom det moderne samfunnet utvikler og skal kunne være en arena som gir barna god forståelse og kompetanse i bruk med teknologiske hjelpemidler.

Litteraturliste

Dalen, K.O. og Nielsen, I (2019). Digitale verktøy med Ilabekken barnehage I bærepod – en bærekraftig barnehage pod.

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *