Boklansering og kortfilm

Professor Anna Lydia Svalastog presenterte boka Visions of Sápmi – en rikt illustrert, nordisk antologi om samisk kultur og historie.

Proffesor Anna Lydia SvalastogBoka har akademisk tilsnitt og er basert på grunnforskning og dypt humanistisk engasjement. Svalastog er en av redaktørene og forfatterne.

Per Bjarne Boym fra forlaget Arthub var også til stede. De atten oppmøtte fikk også se kortfilmen Sámi Bojá – i auditorium 4 like over gangen for biblioteket.

Det var første gang vi hadde et arrangement i biblioteket på studiested Halden med noen fra studiested Fredrikstad, hvor Anna Lydia Svalastog jobber på Avdeling for helse- og sosialfag. I tillegg var det første gang vi viste film i forbindelse med et biblioteksarrangement. Begge deler ga mersmak. Lyst til å låne boka? Se Oria.

 

Elisabeth Harda Bjerkeli