Trond Giske – Om skole

Mandag 7. september fikk vi spørsmål om vi kunne ha et arrangement i biblioteket med Trond Giske, leder for kirke-, utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget. Det svarte vi selvsagt ja til. Trond GiskeHvilket tidspunkt var det snakk om? I morgen klokken 15:00… Da var det bare å snu seg rundt.
Så dagen etter, tirsdag 8. september, kom Trond Giske og snakket om skole med utgangspunkt i boken hans La læreren være lærer: veien til en skole der alle barn lykkes.
På grunn av tidspunktet var det ikke så supert oppmøte som temaet og foredragsholderen skulle tilsi, men de som møtte opp fikk en interessant seanse.

 

Elisabeth Harda Bjerkeli