Hva er psykisk helse?

Alle har en psykisk helse. Det handler om tankene og følelsene dine, og om hvordan du egentlig har det.

Verdens helseorganisasjon definerer psykisk helse som

«en tilstand av velvære der individet realiserer sine egne evner, kan takle de normale påkjenninger i livet, kan arbeide produktivt og er i stand til å bidra til sine omgivelser og til samfunnet forøvrig».

Dette var et lite utdrag av det som stod å lese på nettsidene til mentalhelseungdom.no

Se bibliotekets utstillingVi ble inspirert og satte sammen en liten utstilling for synliggjøre litteratur og nettsider knyttet til et tema som kan komme til å berøre oss alle, eller noen vi kjenner, i større eller mindre grad, før eller senere i livet.

På nettstedet Helsebiblioteket finner man pasientinformasjon, oppslagsverk, lover og forskrifter, samt oppsummert forskning.På sidene til Rådet for psykisk helse kan du bl.a. lese om hvordan helsetilbudet til mennesker med psykiske problemer er bygget opp og hvor man kan søke hjelp.

 

 

Elisabeth Harda Bjerkeli