Ytringsfrihet

Etter terrorangrepene i Paris i forrige uke, diskuteres ytringsfriheten og hva den innebærer. Debatten foregår i mediene, på arbeidsplassen, i skolen og ganske så sikkert rundt middagsbordene i de fleste hjem. Meningene, oppfatningene og utgangspunktene er nok forskjellige, avhengig av ståsted.

ytringsfrihet

Se bibliotekets utstilling

Dette gjenspeiles også i litteraturen. Vi har laget en liten utstilling, og her får du noen spørsmål og påstander fra noen av bøkene:

“Hvilken rolle spiller ytringsfriheden i dag, og hvilke grænser findes der for ytringsfriheden? Både formelle og uformelle?” (Hansen 2013)

 “Ingen over, ingen ved siden: Vi lever definitivt i frihetens tidsalder. Frihet hylles som et mål i seg selv og brukes som målestokk for vår samfunnstypes  vellykkethet. Å være mot frihet fremstår som en umulighet, så vel intellektuelt som ideologisk.”(Eriksen & Vetlesen (2007).

Det har også nettopp kommet en rapport om Status for ytringsfriheten  i Norge som kan være interessant lesning. Den finner du på statusytringsfrihet.no

 

Elisabeth Harda Bjerkeli