Markering av kvinnedagen i HIØ-biblioteket

8. mars er som kjent også kalt Den internasjonale kvinnedagen, og takket være initiativ fra lærerutdanningen gikk ikke dette upåaktet hen på Høgskolen i Østfold i 2017. Kvinnedagen ble markert med et program som strakk seg over en time og et kvarter i biblioteket i Halden, og inneholdt to musikalske innslag, fire foredrag samt kake, frukt og kaffe.

Markeringen ble innledet med et musikalsk innslag av fire studenter på musikk-årsstudiet, før Åshild Eliassen fortalte historier fra sitt virke som bistandsarbeider for Flyktninghjelpen. Hun understreket med bilder og historier fra rundt om i verden hvor viktig utdanning er for jenter og kvinner som har måttet flykte fra hjemmene sine. Deretter fulgte Fereshteh Golparvar opp med sin personlige historie fra Iran, som hun og familien måtte flykte fra for 20 år siden. Hun viste bilder fra kvinners situasjon i Iran før og etter revolusjonen i 1979, og de fungerte godt som en påminnelse på at man aldri kan ta rettigheter og friheter for gitt. Etter dette holdt Anita Gundrosen et inspirerende foredrag om hvordan det fint lar seg kombinere familieliv med det å være leder i dagens Norge, som selv er rektor og skoleleder på Gimle barneskole i Halden. Foredragdelen av programmet ble avsluttet med HiØ`s stipendiater Hege Marie Poulaki Mandt og Sanna Erika Forsström, som gjennom en Kahoot-quiz med publikum i tillegg til foredrag, pekte på at det er for få kvinner som studerer realfag i Norge. Markeringen ble rundet av med framføringen av «Gabriellas sång» av en av musikk-studentene, akompagnert av pianospill av sangerens egen far.

De rundt 60 publikummerne fikk med seg et rikt program med fokus på utdanning. Biblioteket ønsker å takke alle involverte på programmet for en fin markering, lærerutdanningen ved Unni Hagen / Kristine Høeg Karlsen og Valbona Sabedini Wilhelmsen fra studiestedsadministrasjonen for initiativet og gjennomføringen. Hyggelig var det også at Halden arbeiderblad dukket opp og dekket saken.

 

 

Ole Vanem