Lunsjforedrag om lærerens egenomsorg

På tirsdag hadde vi lunsjforedrag i biblioteket igjen. Knut Ove Æsøy kom nedom å sa noen ord om viktigheten av lærernes ve og vel i en krevende jobb, og skapte engasjement og samtale blant publikum.

Bakgrunnen for foredraget var at Æsøy har skrevet et kapittel om temaet i boka «Lærerprofesjonalitet i utdanningspraksiser», som kom ut i fjor. Temaet hadde dukket opp i prosessen da Æsøy skrev sin doktorgradsavhandling, men forfatteren hadde valgt å ikke inkludere det i denne, og heller skrive om det for seg selv ved siden av.

Æsøy refererte til filosofer som Platon og Kant, og belyste lærernes situasjon fra et humanpsykologisk perspektiv, noe undertegnede synes var forfriskende i en tid der målbare resultater synes å være det som vektlegges. Det er viktig å huske at lærere er rollemodeller og en trygghet for elevene i skolen, og at hvis de ikke virker som hele og trygge mennesker er de heller ikke gode veiledere for elevene. Æsøy påpekte at disse tingene på ingen måte er nye ideer eller temaer, men at de går i bølger og at vi nå er nede i en bølgedal på denne kurven.

Tusen takk til Knut Ove Æsøy for et bra lunsjforedrag, og de rundt 25 fremmøtte publikummerne. Vi sees på neste lunsjforedrag i april!

 

Ole Vanem