3.6 Mappeoppgave modul 3

Innledning

Denne modulen skal handle om regelverk for personvern og samtykke spesielt til bilder og filmer av barn. Hvilken ansvarlige løsninger er det for oss som jobber i barnehage sektoren. Det vil bli eksempler av ulike situasjonsbilder og deretter ta for meg et samtykkeskjema. Ved blogg innleggets slutt vil jeg fortelle om løsninger min barnehage bruker ved tekst og bildedeling for kommunikasjon med foreldre.

Ansvarlige løsninger

I samfunnet som vi tar en del av både i privat og ved arbeidslivet er det ofte mange digitale løsninger vi snubler over. I modul 3 skildrer en digital løsning som ansvarlig når den er lovlig, sikker og etisk forsvarlig (Høgskolen i Østfold, u.å.) Det er viktig at de ansatte som skal bruke disse løsningene har nok kompetanse og er trygge nok til å bruke digitale verktøy forsvarlig og innenfor gjeldene lover og regler.

Min arbeidsplass er en privat barnehage som driftes foreldre-eid og er inne i PBL systemet. Barnehageloven, 2005, §7 står det at barnehageeieren har ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Derfor som en privat foreldre eid barnehage er det barnehagen selv som er behandlingsansvarlig etter personvernordningen.

Det som skiller oss private fra kommunen er at de opererer etter et annet regelverk. «Kommunen skal gi veiledning om og påse barnehagene drives i samsvar med bestemmelsene i denne loven med forskrifter» (Barnehageloven, 2005, §10).

Som en liten barnehage med ca 70 barn og deretter få voksne så er det styrer i barnehagen som nå står for ansvarlig for det digitale verktøyene som brukes i den daglige driften av barnehagen. Om det er digitalt materiell som barna skal ta i bruk eller vi voksne som skal ha til å utøve jobben vår. Styrer er den som har det overordnet ansvar for bruk av digitalt verktøy som utgjør; innkjøp, pedagogisk bruk, etisk forsvarlig og lovlig bruk.

Ansatt må også ta et ansvar og forholde seg til retningslinjer som er for spørre, rapportere og gjøre vurderinger av hvilke bilder vi tar og hva de skal brukes til. Apper og digitale verktøy på avdelingen bruker skal ha et gjennomtenkt og brukes til tenkte formål.

Personvern og bilder

Personopplysning er informasjon som kan identifisere en bestemt person. Det kan være tegn som gjør at man gjennom bilde, video, lyd, tekst eller muntlig beskrivelse kan forstå hvem det er. F.eks navn, alder, adresse, telefonnummeret, fødselsnummer m.m. (Datatilsynet, 2023) Ved bilder som er personopplysninger og barn/personer som er hovedmotiv, skal det innhentes samtykkeskjema (Datatilsynet, 2019)

Situasjonsbilder kan defineres som bilder der aktiviteten eller hendelsen på bildet er det egentlige bildet. Akkurat hvem som er på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet. (Datatilsynet, 2019) De skriver også at bruk av bilder tatt på avstand eller fra vinkel der barna ikke gjenkjennes like lett er innenfor forsvarlig bruk. (Datatilsynet, 2020)

Som eksempel av bildene tolker jeg det sånn at begge to er situasjonsbilde der ingen er gjenkjennelig, løfter aktiviteten og opplevelsen barnet har. Det vil da være etter dagens regelverk fra Datatilsynet.

Samtykkeskjema

 

Sikre løsninger

PBL Mentor Kidplan er en kommunikasjonsapp som vi bruker i vår barnehage mellom barnehagen og hjemmet. I appen samles det informasjon om foresatte og barn i barnehagen. Det er opp til foreldrene om de ønsker å være synlig for andre foreldre med sin informasjon om kontakt info og lignende informasjon. Men som et verktøy for barnehagen er all informasjon på foreldre og barn tilgjengelig til ansatt bruker. Men bare de med administrativ brukerkonto kan gjøre endringer. Foreldre får tilgang først etter at styrer har oppretta barnet inn i systemet og sendt ut innlogging info ut til foreldrene. Deretter oppretter de et brukernavn og passord. Det registreres barn ved levering, henting, sykefravær og ferier, men også rutiner som sovetid og bleieskift.

Foreldre og ansatte kan også sende direktemeldinger til hverandre. Appen har også en kalender der pedagogisk leder legger ut planer og skriver ukesrapport, inkludert bilder. Dette deles med foresatte og personalet. Alle bilder og album blir slettet i slutten av hvert barnehageår.

PBL Mentor tar ditt personvern på alvor og vi vil sørge for at vi behandler opplysninger vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen. (PBL Mentor, 2023) PBL Mentor AS er både databehandler og behandlingsansvarlig i PBL Mentor Kidplan.

Plattformen er utviklet for at foreldre lettere kan få innblikk i barnets daglige aktivitet, se bilder og motta oppdateringer fra barnehagen. Akkurat som andre aktører leverer til andre barnehager, for eksempel Mykid. Det gir oss som jobber med barna en enklere hverdag å gi effektiv tid på administrative oppgaver. Noe som igjen frigjør mer tid til andre viktige oppgaver. Det vil alltid være noen utfordringer med tilgang de gangene nettet er nede eller det er mange brukere på. Da oppleves det noen funksjoner fryser og blir ikke loggført riktig. Som for eksempel henting eller at man må legge ut bilder på nytt siden feil har oppstått.

Avslutning

Gjennom denne modulen har jeg tatt for meg barnehages løsninger for personvern og personvernsopplysninger. Har også laget mitt eget samtykkeskjema som er lagt med i bloggen som gir info til deltager om hva bilde håndtering i bloggen skal brukes og håndteres ved eksamen slutt. For meg i arbeidslivet og vår bruk av kommunikasjon med foreldre var det nødvendig å ta en liten titt på Kidplan som brukes i barnehagen der jeg er både ansatt og forelder.

Litraturliste:

Barnehageloven (2005) Lov om barnehager. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven

Datatilsynet (2019) Deling av bilder. https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/bilder-pa-nett/

Datatilsynet (2019) Deling av bilder. https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/bilder-pa-nett/

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *