Var du ute og reiste i fjor?

Da var du i selskap med 1,1 milliard andre turister i følge verdens turismeorganisasjons (UNWTO) rapport Tourism Highlights 2016.

Vi reiser mye mer enn før, og det setter sine spor. Spesielt flyreiser er en utfordring for verdens CO2 regnskap. Turisme skaper utfordringer for miljø, men også arbeidsplasser. FNs generalforsamling har for å skape oppmerksomhet rundt disse temaene bestemt at 2017 er FN-året for bærekraftig turisme for utvikling.

I biblioteket vises nå en utstilling som ser litt på FNs bærekrafts mål knyttet til turisme. Vi har også sett litt på hvilke prinsipper som kan ligge til grunn for et bærekraftig reiseliv i Norge. Et eksempel på hva som gjøres er kvalitetsmerket Bærekraftig reisemål. Det tildeles reisemål som systematisk jobber for å styrke gjesteopplevelsene og minske reiselivets negative påvirkning (Innovasjon Norge). Vi slutter nok ikke å reise med det første, så kunnskap om hvordan vi som enkeltpersoner og som turistnæring kan redusere forurensing, avfall og bruk av ikke fornybare ressurser er viktig. Les mer om hvordan reiselivet i Norge jobber for å bli mer bærekraftig.

Kvalitetsmerket «Bærekraftig reisemål»

 

Elisabeth Harda Bjerkeli