After-SKuL seminar 29.11: En introduksjon til nyere praksisteori

Å forstå samfunnet og utdanning som sosiale praksiser: En introduksjon til nyere praksisteori

Tid: 29. november kl. 11.30 – 15.00. Vi starter med felles lunsj.

Påmelding

Sted: Fredriksten Hotell

Om seminaret: Praksis blir ofte brukt i hverdagsbetydning som å gjøre noe eller øve på noe, og forstås i motsetning til teori. I nyere praksisteori er begrepet mye mer grunnleggende. For å forstå samfunn og menneskelig handling må man begynne med sosiale og materielle praksiser. Å gjøre teori og å forske er en sosial praksis – det samme er alle andre samfunnsmessig aktiviteter. Menneskelig handling forstås ikke primært som individuelle valg eller som strukturelt betinget, men som aktiv deltagelse i sosiale og materielle praksiser. Seminaret er en introduksjon til nyere praksisteori, slik den formuleres av bl.a. Schatzki, Nicolini, Gerardi, Latour, Engeström i tradisjonen Wittgenstein, Taylor, Giddens og Bourdieu.

 

Foredragsholder/seminarleder: Professor

Geir Afdal, professor II ved avdeling for lærerutdanning, HIØ