Månedlige arkiv: juli 2015

Informere ufullstendig eller desinformere ?

Det er på sin plass å rope alarm ! eller skal man ikke bry seg ? skal man bare si at ingenting betyr noe, at folk bryr seg ikke uansett, at man tror uansett mer på klisjeer enn fakta ?

Hva tenker jeg på ? Jeg blir mer og mer bekymret for kvaliteten i norske medier. Det er en kjensgjerning at norske journalister henter sin informasjon fra en begrenset serie utenlandske media, som oftest angloamerikanske (fordi journalister kan «bare engelsk» ?), og kanskje en sjelden gang andre steder.

Enhver jiournalist med respekt for seg selv bør dobbel-tredobbelsjekke informasjon og gjerne hente informasjon fra andre kilder som ikke mener det samme. Jeg skal ta noen eksempler.

For noen dager siden ble Waterloo-slaget markert og Wellington ble hyllet som den store strategen i engelske medier og deretter (stort sett ukritisk) i norske medier – noen få har vært litt mer nøyaktig. Det er nå kjent at Wellington uten Blücher og de preussiske tropper hadde mest sansynligvis tapt mot Napoleon. De fleste kompetente og ærlige historikere er enige om det. Slik at konklusjonen burde være at seieren tilfalte Blücher og at hans innsats burde markeres.

Et annet eksempel er ulike kriser og forhandlinger vi er vitner til i dag, som den med Hellas. Norske medier gir et begrenset bilde av virkligheten; det som skrives i stor grad er preget av mangel på god og fulldig tilgang til kilder og varierte informasjoner. I mangel på kunnskap og fakta, gjentar man gjerne det samme med grunnlag i noen klisjer. VI leser gjerne at Hellas må gjennomføre reformer tvunget gjennom av Merkel. Merkel fremstilles dermed som den som styrer hele Euro-sonen.

Leser man andre medier, som de franske, vil man få helt andre synspunkter. Man vil lese at Frankrike og Hollande har presset frem en ny avtale som både Hellas og Tyskland kan godta. Kilder sier at Frankrike har sendt sine beste teknokrater til Hellas for å hjelpe dem med sitt siste forslag. Det er snakk om forslag – som den å øke skatten for de rike – som Merkel adri har foreslått. For alle informerte aktører er det klart at Frankrike har spillt en viktig rolle for avtalen. Så langt har jeg ikke lest og hørt noen norske journalister si det… NRK korrespondent i Brussel, Åse Marit Befring, virker for meg litt utafor, som om hun lever i sin egen boble, og hun formidler en begrenset type informasjon. Her må jeg tilstå at jeg savner veldig mye Hege Moe Eriksen (nå er det sagt). Så her er det plass til forbedring, vil den komme ?