Nobels fredspris for 2015

Det må være lov å skryte litt av og til… og her kommer det:

I januar 2014 vedtok det tunisiske parlamentet landets nye grunnlov. Det ble ikke nevnt i Norge av noen medier… og det sier det meste. Saken var såpass stor at jeg bestemte meg for å skrive et lite innlegg om det. Det havnet til slutt i Klassekampen son eneste interessert avis i Norge… og det sier fortsatt det meste. Senere kom det noen akrtikler her og der om saken eller om Tunisia, særlig når situasjonen virket dårlig… og det sier… Men så! det utroligste skjedde at Nobelkomiteen bestemte seg for å gi prisen til… akkurat «Tunisia» eller dialogkvartetten. Hurra! Her under kan du lese hva jeg skrev i februar 2014:

En ny arabisk revolusjon

Den arabiske våren startet i Tunisia. Har vi glemt det? Den spredde seg til Libya, Egypt og Syria hvor det foregår en forferdelig borgerkrig som vi alle er vitner til. Men ikke alt er svart. Mens våre medier retter sin oppmerksomhet kun mot det som skjer i Egypt og Syria, skjer det noe fantastisk igjen i Tunisia. En ny revolusjon er på gang, en revolusjon som kommer igjen til å påvirke alle arabiske land. Den 26. januar fikk Tunisia en ny grunnlov, en grunnlov som kan godt sammenlignes med den norske, eller kanskje til og med bedre enn den norske fra 1814. Hør nå litt, her er noen punkter fra den: Staten skal være sekulær, folk skal ha ytringsfrihet, menn og kvinner skal være likestilt foran loven. I tillegg vil parlamentet ikke kunne vedta lover som innskrenker menneskelige rettigheter. En ny grunnlovsdomstol vil sørge for det (Kilde: Le Monde). Selv om dødsstraffen ikke er avskaffet, men praktiseres ikke siden 1991, er en slik ny grunnlov ganske enestående i den arabiske verden. Tunisia viser veien igjen for de andre arabiske landene, og tenk det skjer i 2014 !

André Avias

Høgskolen i Østfold

Kommentarer er stengt。