L’avenir de la Méditerranée

Le sud de l’Europe et le nord de l’Afrique vont-ils réussir une coopération économique pour un avenir meilleur ?

Det er mange gode argumenter for at Sør-Europa og Nord-Afrika bør samarbeide bedre for å få til en felles økonomisk vekst. Mye tyder på at nærheten vil bli en fordel i fremtiden. Flere snakker nå om regionalisering kontra globalisering. Europa bør investere i de nord-afrikanske land hvor unge mennesker med god utdanning bare venter på å få seg jobb. Kort avstand vil etter hvert bli en stor fordel. Les mer her >

Kommentarer er stengt。