Om studiet

Generelt om studiet: Bachelor i Internasjonal Kommunikasjon

Er du glad i å skrive og formidle? Vil du forandre samfunnet gjennom kommunikasjon? For å forandre samfunnet, må du kunne forstå det, og du må kunne kommunisere overbevisende. Alt dette lærer du hos oss. Bachelorstudiet i internasjonal kommunikasjon er det eneste studiet i Norge som kombinerer skriving og formidling på norsk og engelsk, med kunnskap om samfunnet vårt i et internasjonalt perspektiv.

Les mer om studiet og få informasjon om hvordan du søker til opptak på: Høgskolen i Østfold

Eller besøk Internasjonal Kommunikasjons offisielle Facebookside.