Blogg

SKuL seminar – presentasjons av arbeider i satsingsområdet

Hvert halvår arrangerer SKuL et seminar hvor deltakere i satsingsområdet presenterer pågående arbeider. ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Tid: 13. juni 2017, kl. 09.00 -14.00, det serveres lunsj!

Rom: D1-058

Påmelding: Innen 9. juni HER

PROGRAM:

09.15-09.45:  Sanna Forsström: Programmering i matematikkundervisning, – en litteraturgjennomgang

09.45- 10.15: Karine Stjernholm: Nyere talemålsutvikling i Østfold

PAUSE

10.30-11.00: Gro Anita Myklevold & Camilla Bjørke: Det var en gang i et klasserom… –  om bruk av litteratur i begynneropplæringen i engelsk.

11.00- 11.30: Roger Sträng: The School Leader as Ideal Type

LUNSJ

12.00-12.30: Maja Michelsen: Kunsten å være vektløs – identitetskonstruksjon og metaforer i tre barnebøker om seksuelle overgrep

12.30-13.00: Inger Martine Mosfjeld: Barns språkutvikling: Startalder og andrespråkstilegnelse av finitthet i norsk

13.00-13.30: Fred Carlo Andersen: The Sami Experience and Facilitating the Education of Recent Minorities

VEL MØTT!

 

SKuL seminar: Observasjon som vitenskapelig metode, 23. 05, 11.30-15.00:

Tid: Tirsdag 23. mai, kl. 11.30.15.00, det serveres lunsj!

Rom: FU1-063

Påmelding innen 19.05 HER

Seminarinnhold: Seminaret vil gi en innføring/oppdatering i observasjon som vitenskapelig metode med lærerudannere fra alle fagseksjoner som målgruppe. Kurset skal være med på å kvalifisere lærerudannere fra alle typer lærerutdanninger til å veilede studenter i praktisk og vitenskapelig tilnærming til observasjon som metode både på bachelor og master nivå.

Kursholder: Førsteamanuensis Ingrid Reite Christensen, Høgskolen i Sørøst-Norge

SKuL seminar: Hvordan gjøre og skrive en systematisk»literature review». 25.04, 11.30-15

Hvordan gjøre og skrive en systematisk «literature review»?

Tid:  Tirsdag 25. april, kl. 11.30-15, lunsj blir servert!

Sted: E1-042

Påmelding: innen 21. april: HER

Seminarinnhold:

I dette seminaret blir det fokusert på ulike typer litteraturreview og hvordan disse konkret kan gjennomføres. Ulike eksempler på reviews fra utdanningsfeltet blir diskutert:

Noen av disse vil være:

Evans, C. (2013). Making sense of assessment feedback in higher education. Review of educational research83(1), 70-120.

Keelchtermans, G. (2006). Teacher collaboration and collegiality as workplace conditions. A review. Zeitschrift für Pädagogik. 52, 220-237. 18 s.

Mausethagen, S. (2013). A research review of the impact of accountability policies on teachers’ workplace relations. Educational Research Review, 9(1), 16-33.

Prøitz, T. S. (2010). Learning outcomes: What are they? Who defines them? When and where are they defined? Educational assessment, evaluation and accountability22(2), 119-137.

Vangrieken, K., Dochy, F., Raes, E. & Kyndt, E. (2015). Teacher collaboration: A systematic review. Educational Research Review. Vol. 15, 17-40. 24 s.

Kursholdere: Førsteamanuensis Sølvi Mausethagen (HIOA)

og

førsteamanuensis Tine Prøitz (HSN)

Nysgjerrig på finsk lærerutdanning? Velkommen til seminar med professor Katriina Maaranen fra Universitetet i Helsinki

Tid: 02.03, 12.00-14, lunsj serveres fra 11.30katriina-maaranen-2

Sted: Campus Remmen, F1-058

Språk: Seminaret holdes på engelsk

Tema: «Finnish Teacher Education»

Finsk lærerutdanning ble masterutdanning allerede på begynnelsen av 1970 tallet. Samtidig ble den også definert som forskningsbasert og profesjonsrettet. Erfaringer og forskningsbasert kunnskap om lærerutdanning på masternivå har blitt grundig dokumentert i Finland. Professor Katriina Maaranen er lærerutdanner og en av de mest aktive forskerne på feltet i Finland i dag!

Les mer om:  Katriina Maaranen

Påmelding innen 27.02

Bli kjent med Andreas Ryve – professor i matematikkdidaktikk 22.2, 9-12.3o

VELKOMMEN TIL SEMINAR MED ANDREAS RYVE!

Tid: 22.2, 9-11.30Unga Akademien 2103

Sted: E1-055

Les mer om Andreas Ryve her: http://www.mdh.se/ukk/personal/maa/aan09?l=sv_SE

Påmelding innen 20.2 på https://goo.gl/forms/SzQkWBDcAWjuUolf2

Seminnaret avsluttes med felles lunsj!

SKuL og matematikkseksjonen ved Avdeling for lærerutdanning ønsker deg velkommen til seminar med professor i matematikkdidaktikk Andreas Ryve.

Ryve vil presentere et utvalg av sin nyere forskning. Det vil også bli tid til samtale og diskusjon.

Vel møtt!

Seminar om forskningsetikk

Tid: Tirsdag 21.mars, kl. 12-15. Vi starter med felles lunsj kl. 11.30

Rom: E1-062

Påmelding innen 15. mars: https://goo.gl/forms/i6XhnWme55l3MTGH2

Kursinnhold: Dette kurset gir en kort innføring i hva forskningsetikk kan være og hvordan man som forsker kan legge til rette for en etisk god forskningspraksis.

Etikk dreier seg om visjonen om det rette og det gode liv. På samme måte dreier forskningsetikk seg om visjonen om den gode forskningen. Begrepet «forskningsetikk» viser til et sett av verdier og normer som skal bidra til å konstituere og regulere vitenskapelig virksomhet. Forskningsetikk omhandler god forskningsskikk og relasjonen forskere imellom. Det handler også om relasjonen mellom forskere og andre mennesker. I tillegg inkluder forskningsetikk krav knyttet til forskerens samfunnsansvar.

Kursholdere: Espen Schjetne og Hilde Afdal

Introduksjonskurs NVivo 7. februar 2017, 9-15, rom E1-041

NVivo er en programvare som kan brukes som støtte i organisering og analyse av kvalitative data (såkalt QAQDAS). Kurset gir en intensiv og grunnleggende introduksjon i hvilke muligheter og funksjoner som ligger i programmet.

Kursinnhold

Teori og praktiske øvelser rundt disse temaene:

 • bli kjent med programmet, brukergrensesnitt og navigering
 • opprette et NVivo prosjekt
 • hvordan organisere og arbeide med kilder
 • hvordan kode
 • hvordan klassifisere kilder og noder (kvantitativ)
 • spørringer, visualiseringer og rapporter

 

Forberedelse

Det er en forutsetning at du har installert og gjort deg noe kjent med programvaren på forhånd. Informasjon om tilgang til programvare vil bli gitt til de som komme med på kurset. Sjekk at alt virker som det skal før du tar med deg PC-en på kurset.

Du må også ha med deg tekstmateriale som du kan arbeide med under de praktiske øvelsene.

Påmelding innen 31.01.17 – begrensede antall plasser:

http://www2.hiof.no/nor/hovednode/hogskolen-i-ostfold-1?module=analyze&function=show_query&occurence_id=2674

Kursholder: Runar Tengel Hovland

Arrangør: SKuL

Forberedende litteratur: http://download.qsrinternational.com/Document/NVivo11/11.3.0/en-US/NVivo11-Getting-Started-Guide-Starter-edition.pdf

SKuL seminar 15.12.16

15. desember, kl. 09-14, rom D1-058 arrangeres semesterets SKuL seminar!

Ekstra god lunsj vil bli servert!!! Påmelding via linken

http://www2.hiof.no/nor/hovednode/hogskolen-i-ostfold-1?module=analyze&function=show_query&occurence_id=2673

Program

09.00-09.15: Velkommen

09.15-09.45: «Å bli en god matematikklærer» v/ Hege Mandt (Stipendiat  matematikk   didaktikk)

09.45-10.15: «Programmering i matematikkundervisning» v/ Sanna Forsström          (Stipendiat matematikkdidaktikk og programmering)

10.15-1030: PAUSE

10.30-11.00: «Flerspråklige barn og andrespråksinnlæring» v/Linda Emilsen                 (Stipendiat i norskdidaktikk)

11.00-11.30: «Vilje, men ikke handlingskraft – skolelederes forståelse for og                 inkludering av tospråklige lærere i skolens læringsfellesskap» v/Kari                           Spernes og Hilde Fjeld

11.30-12.00: LUNSJ

12.00-12.30: «Kunnskapsdeling og utprøving etter deltakelse i matematikknettverk» v/Marianne Maugesten og Monica Nordbakke

12.30-13.00: «Språkdidaktikeren som rollemodell» v/Gro Anita Myklevold og Camilla   Bjørke

13.00-13.30: «The Academy of Nordic Schoolleadership» v/ Roger Sträng

13.30-14.00: Oppsummering og avslutning

 

Aktiviteter i 2016 – oppsummert

 • 10.06.16: Seminar om intervensjonsforskning ved Mette Nordby (NMBU), 10 deltakere
 • 14.06.16:  Åpen seminar: SKuL – ni presentasjoner knyttet til delarbeider, 28 deltakere
 • 11.08.16:   Profesjonsrettet og didaktisk forskning – hva er egentlig det? Heldagsseminar for alle ansatte ved lærerutdanningen v/professorene Frøydis Hertzberg, Anton Havnes og Jan Erik Johansson
 • 04.11.16:  Åpent seminar: «Bruk av teori i kvalitative studier» v/ førsteamanuensis Trine Anker, 25 deltakere
 • 15.12.16:  Åpen seminar: SKuL – ni presentasjoner knyttet til delarbeider, 23 deltakere.