Nasjonal kartlegging av studenters helse og trivsel

Onsdag 5. september ble Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) offentliggjort. Dette har jeg kommentert i et oppslag på høgskolens nettsider.

Les hele saken her.

Olympiade er en av aktivitetene under Fadderukene. Det er viktig med en god start på studietiden. Fadderarrangementer kan bidra positivt til dette. Foto: HiØ.