Mobbing og trakassering på HiØ er uakseptabelt høyt

Nylig ble den nasjonale rapporten om mobbing og trakassering i UH-sektoren lagt frem i forbindelse med pressekonferanse i Kunnskapsdepartementet. Kartleggingen er gjennomført på 26 institusjoner, og av 42778 inviterte – deltok totalt 17984.

På nasjonalt plan har 13 prosent av respondentene opplevd å ha blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene. Det er flere eldre enn yngre som oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert i løpet av de siste 12 månedene. På landsbasis oppgir også 18 personer å være utsatt for seksuelle overgrep i forbindelse med arbeid de siste 12 måneder.

Fra HiØ deltok 330 ansatte, hvilket tilsvarer 55 % av de inviterte. I den alvorligste av kategoriene, altså seksuelle overgrep, rapporterer ingen av respondentene dette. Samtidig rapporterer 18 og 3 % å ha blitt henholdsvis mobbet og trakassert, eller seksuelt trakassert i løpet av de siste 12 måneder.

Tallene er høye, uakseptabelt høye. Som mennesker kan vi alle ha trådd feil, gjort ting vi angrer på. Problemet i dette tilfellet dreier seg om at mobbingen og trakassering har funnet sted over tid og at den potensielt inntar en mer systematisk form. Det kan vi ikke leve med. Vi har alle et ansvar, særlig som ledere og sideordnede kollegaer, å gripe tak i dette. I det nærmeste vil jeg gjennomføre møter med hovedtillitsvalgte ved HiØ både for å diskutere innhold, tiltak og veien videre.

Ved HiØ ser vi også at varslingssystemet «Si ifra» er for usynlig for både våre fagansatte og stipendiater. Og ja, jeg innrømmer meget lett at jeg selv hadde problemer med å finne dette på våre nettsider. Av disse grunner har vi allerede gjort tiltak for å løfte varslingssystemet tydeligere frem på våre sider.

Dere kan lese HiØ’s institusjonsrapport og øvrige institusjoners rapporter i sin helhet ved å klikke dere inn på linkene under:

HiØ institusjonell rapport 

Mobbing og trakassering i høyere utdanning – nettsak og rapporter i Khrono

 

Nytt kvalitetssystem for utdanning

At utdanningskvalitet er viktig, er det ingen tvil om. Før sommeren vedtok Høgskolestyret nytt kvalitetssystem for utdanning. Dette systemet er bygget på hvordan vi allerede jobber kontinuerlig med utdanningskvalitet. Nye elementer er kommet med, og systembeskrivelsen kan dere lese her https://www.hiof.no/om/utdanningskvalitet/. Nå starter implementeringen av kvalitetssystemet. Vi er opptatt av at alle skal bli kjent med systemet og ta dette i bruk.

Les mer →