Finansiering av utviklingsavtaler kan få store konsekvenser

Jeg vil anbefale at det ikke knyttes finansiering til utviklingsavtalene mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og universitets- og høgskolesektoren. En slik finansieringsordning kan få store konsekvenser for både utformingen av utviklingsavtalene og finansieringen av institusjonene.

Les mer →

 

Fagfellevurderinger – et redskap til forbedring

31. januar gikk fristen ut for å rapportere inn de publikasjoner forskere har produsert i 2016. Hvorvidt publikasjonene oppfyller krav om fagfellevurdering, er et av flere formelle kriterier som skal vurderes for å kunne rapporter publikasjoner som vitenskapelige.

Les mer →

 

Studiebarometeret vs. Underviserundersøkelsen

Studenter og undervisere er enige om mange utfordringer knyttet til studiekvalitet. Resultatene fra Studiebarometeret og Underviserundersøkelsen bekrefter dette.

Resultatene fra Studiebarometeret ble offentliggjort 6. februar. Nærmere 30.000 studenter over hele landet svarte høsten 2016 på rundt 100 spørsmål om studiekvalitet.

Les mer →

 

Kjære alle – god jul og godt nytt år

Det stunder mot jul og en vel fortjent ferie. I den forbindelse vil jeg kommentere noen viktige sider ved høyskolens utvikling de seneste årene.

nyheter2016mix

Les mer →

 

Humanistiske studier – hva er det?

Regjeringen ønsker å legge frem en melding for Stortinget om humanistisk forskning og utdanning i 2017, der de vil vi trekke opp viktige politiske rammer for humaniora de kommende årene.

Regjeringen har satt som premiss at man er ferdig med den generelle diskusjonen om hva vi skal med humaniora. Det som nå ønskes er konkrete innspill til meldingsarbeidet: innspill som skal bidra til en åpen diskusjon om prioriteringene i humanistisk forskning og utdanning både i utdanningsinstitusjonene og i offentligheten.

Les mer →

 

HiØ videreutvikler samarbeidet i Brasil

Høgskolen i Østfold har i mange år hatt faglig samarbeid med partnere i Rio de Janeiro og Vitória. Samarbeidet har primært foregått innen sosialfag, men utvides nå til å inkludere samspillet mellom næringsliv, bærekraftig samfunnsutvikling og innovasjon.

Fem ansatte fra Høgskolen i Østfold deltok på deler av Kunnskapsministerens delegasjonsbesøk i Brasil 19. – 23. september og hadde samtidig møter med samarbeidspartnere i Vitória og Rio de Janeiro.

Les mer →

 

Doktorgradsutdanning ved HiØ

I høst skal en arbeidsgruppe utrede mulighetene for å opprette doktorgradsutdanning ved HiØ. I løpet av vårsemesteret skal høyskolestyret fatte vedtak om HiØ skal starte arbeidet med utvikling av doktorgradsutdanning og i tilfelle innen hvilke fagområder. Dette arbeidet utgjør en del av «Forskningsløftet ved HiØ»

Les mer →

 

HiØ + KD = sant?

Kunnskapsdepartementet (KD) ønsker tydeligere profiler på institusjonene i universitets- og høyskolesektoren og bedre arbeidsdeling i sektoren. Dette vil de oppnå gjennom  utviklingsavtaler. HiØ er én av fem  institusjoner i et pilotprosjekt hvor dette testes ut.

Kunnskapsministeren sier at KD vil bidra til at vi når målene i avtalen. Utviklingsavtalen skal inngå i høgskolens tildelingsbrev for 2017, det årlige styringsdokumentet fra KD (se blogginnlegg 22.08.2016).

Les mer →

 

Medarbeidersamtale med Kunnskapsdepartementet

Den 8. mai hadde HiØ medarbeidersamtale med Kunnskapsdepartementet (KD), eller etatsstyringsmøte som det kalles. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra KD på våre resultater i 2015 og de planer og tiltak vi har satt i verk for å videreutvikle høyskolen. Samtidig pekte de på noen utfordringer som vi tar tak i.

Les mer →

 

Rapport fra et annet sted

Jeg har akkurat kommet tilbake fra en ukes intensivt arbeid i Hong Kong der jeg ledet et panel for akkrediteringsmyndigheten der, The Hong Kong Council for Accreditation of Academic and Vocational Qualifications (HKCAAVQ). Dette er noe jeg gjør en gang eller to i året og selv om det er arbeidskrevende, er det også givende.

Les mer →