Prosess for ny strategisk plan

Faglig ledergruppe har laget forslag til prosess for utarbeidelse av ny strategisk plan for HiØ. Forslaget behandles av høgskolestyret i desember.

Les mer →

 

Utviklingsprogram igangsatt for faglig ledergruppe

Den nye faglige ledergruppen til HiØ startet opp sin fireårige periode 1. august. For å bidra til en best mulig faglig ledelse, annonserte jeg allerede under rektorvalget at jeg ville igangsette et utviklingsprogram for den nye ledergruppen.

Programmet har startet opp, blant annet med et seminar 30. – 31. august. Målet med programmet er at det skal skape en merverdi for HiØ,  for ledergruppen og den enkelte leder samt at det skal bidra til effektiv ledelse av høgskolen.

Les mer →

 

Det nye høgskolestyret starter opp 24. august

Høgskolens øverste organ som startet sin fireårsperiode 1. august, møtes for første gang 24. august. På møtet vil Kunnskapsdepartementet orientere om styrearbeid, forventninger og roller, mens høgskolens ledelse vil gjøre styremedlemmene kjent med høyskolens planverk, årshjul, faglige aktiviteter, og administrative oppgaver. Seminaret skal gi styremedlemmene oversikt over og bakgrunn for de saker som skal behandles på styremøtene fremover. Det er et meget kompetent styre som starter opp 24. august, og det er med glede, forventning og ærbødighet at jeg fortsetter mitt arbeid som styreleder også i denne styreperioden.

Les mer →

 

Kjære student – velkommen til studier ved HiØ

Vivat membrum quodlibet,

vivant membra quaelibet,

semper sint in flore!

Denne latinske teksten, som hadde sin opprinnelse i middelalder, er et utdrag på tre verselinjer fra en av de mest kjente studentsanger «Gaudeamus igitur» eller «la oss være glade». Oversatt til norsk vil tekstens betydningen være «leve hver en student, leve alle studenter, må de alltid blomstre». Vi er ikke i tvil om at studenten er vår viktigste ressurs og som høgskole skal vi nettopp jobbe for at dere skal blomstre.

Les mer →

 

God sommer!

Kjære studenter og ansatte, jeg ønsker dere alle en god og velfortjent sommerferie.

Nok et arbeidsomt og spennende semester er ved veis ende. Mange studenter kan puste ut etter en hektisk tid med innlevering av oppgaver og eksamener. For mange starter jobbsøkingen for fullt, for en del er en jobb allerede i boks, mens andre satser på videre studier til høsten.

Les mer →

 

Finansiering av utviklingsavtaler kan få store konsekvenser

Jeg vil anbefale at det ikke knyttes finansiering til utviklingsavtalene mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og universitets- og høgskolesektoren. En slik finansieringsordning kan få store konsekvenser for både utformingen av utviklingsavtalene og finansieringen av institusjonene.

Les mer →

 

Fagfellevurderinger – et redskap til forbedring

31. januar gikk fristen ut for å rapportere inn de publikasjoner forskere har produsert i 2016. Hvorvidt publikasjonene oppfyller krav om fagfellevurdering, er et av flere formelle kriterier som skal vurderes for å kunne rapporter publikasjoner som vitenskapelige.

Les mer →

 

Studiebarometeret vs. Underviserundersøkelsen

Studenter og undervisere er enige om mange utfordringer knyttet til studiekvalitet. Resultatene fra Studiebarometeret og Underviserundersøkelsen bekrefter dette.

Resultatene fra Studiebarometeret ble offentliggjort 6. februar. Nærmere 30.000 studenter over hele landet svarte høsten 2016 på rundt 100 spørsmål om studiekvalitet.

Les mer →

 

Kjære alle – god jul og godt nytt år

Det stunder mot jul og en vel fortjent ferie. I den forbindelse vil jeg kommentere noen viktige sider ved høyskolens utvikling de seneste årene.

nyheter2016mix

Les mer →

 

Humanistiske studier – hva er det?

Regjeringen ønsker å legge frem en melding for Stortinget om humanistisk forskning og utdanning i 2017, der de vil vi trekke opp viktige politiske rammer for humaniora de kommende årene.

Regjeringen har satt som premiss at man er ferdig med den generelle diskusjonen om hva vi skal med humaniora. Det som nå ønskes er konkrete innspill til meldingsarbeidet: innspill som skal bidra til en åpen diskusjon om prioriteringene i humanistisk forskning og utdanning både i utdanningsinstitusjonene og i offentligheten.

Les mer →