En god jul og et godt nytt år til dere alle!

Illustrasjon av ÅrskavalkadeI går var det vintersolverv og jeg noterer meg at mange nå påpeker at vi går mot lysere tider, ikke bare ved at årets mørkeste dag er tilbakelagt, men også i overført betydning.

Jo, lysere tider er å foretrekke – på alle måter -, samtidig erindrer jeg at vi snakket om lysere tider i overført betydning også for et år siden. Ingen av oss, iallfall ikke jeg må jeg innrømme, hadde vel sett for oss at vi igjen skulle befinne oss i en situasjon hvor vi ble pålagt hjemmekontor, ha hovedvekt digital undervisning, munnbindpåbud, avstands- og antallsbegrensninger. Etter en lang vinter og vår med strenge smitteverntiltak bar sommeren og høsten bud om lysere tider – vaksinasjonsdekningen var god, studentene tilbake på begge studiesteder, og undervisning, veiledning og interaksjon gikk nærmest normalt. Og, det å ha normal drift er viktig på mange måter. Det er selvfølgelig viktig for læring og utvikling i fellesskap, for å forebygge negative konsekvenser for psykisk helse og ensomhetsfølelse, men det er også viktig for å kunne opprettholde et godt servicetilbud, slik som i kantiner og kaffebarer. Til daglig tenker vi kanskje ikke på det, men det at vi ikke har studenter på campus, at HiØ ikke kan driftes normalt, har en direkte betydning for flere mennesker som er en del av vårt utvidede lærings- og studiemiljø. Normalitet er derfor svært viktig, på mange måter.

Meningene om hvilke tiltak som er best er mange, og langt flere nå enn det var i starten av pandemien. Noen studenter har bedt oss avlyse eksamen, sørge for digital hjemmeeksamen, sågar ment vi opptrer uetisk. Andre har takket for at eksamen avholdes som planlagt og ment det er det eneste rette. Enkelte ansatte har uttrykt bekymring, andre har uttrykt at de ikke er spesielt bekymret. Noen har ment at ledelsen burde informert enda mer og enda tydeligere tidligere. Men, hva når situasjonen og tiltaksformuleringene er like uklar for oss som for alle andre? For er det noe vi har fått klar beskjed om fra Kunnskapsdepartementet, så er det at campus skal holdes åpen, eksamen skal gå som planlagt og digital undervisning skal ikke planlegges som et langsiktig tiltak, men fases ut så snart pandemisituasjonen tilsier det. For meg har det vært viktig at de faglige kvalitetsvurderingene skal veie tyngst dersom  smitteverntiltakene gir tilstrekkelig trygghet. Det er ikke lett, ikke alle er enig, men den uenigheten må vi stå i. Vi kan, som våre helsemyndigheter har påpekt, ikke tenke null smitte. Vi må akseptere noe, beskytte de som er i risikogrupper, men samtidig holde samfunnet så åpent som nødvendig.

På tross av pandemi, har det skjedd mye ved HiØ i løpet året som har gått, den første ph.d. søknaden er sendt, ny faglig organisering, ny styringsstruktur og nye ledere. Noen kollegaer har sluttet, andre har har begynt. Et nytt simuleringssenter har åpnet i Fredrikstad, i Halden et nytt future classroom. Det investeres, og skal investeres mye i de nye fakulteter og faglige enheter, investeringer som forhåpentlig vil gi arbeidsglede, en merverdi av å komme på campus, samt gjøre HiØ enda mer attraktivt. Mye trenger bearbeiding, mye trenger å gå seg til, noe må justeres og forbedres. Derfor trenger vi å møtes, derfor trenger vi diskusjonene, derfor trenger vi normalitet. La oss virkelig håpe at årets vintersolverv gir den muligheten.

Takk for all innsats som har vært lagt ned i året som har gått. Takk akkurat til deg for det bidraget du gjør for vårt store fellesskap, for at vi skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø.

Jeg håper hver og en av dere får tid til å nyte rolige dager sammen med venner og familie. Med et lite tilbakeblikk på året som har gått ønsker jeg dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Vi har mye å glede oss over og være stolt av ved HiØ.

Vennlig hilsen

Lars-Petter

 

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen