Humanistiske studier – hva er det?

Regjeringen ønsker å legge frem en melding for Stortinget om humanistisk forskning og utdanning i 2017, der de vil vi trekke opp viktige politiske rammer for humaniora de kommende årene.

Regjeringen har satt som premiss at man er ferdig med den generelle diskusjonen om hva vi skal med humaniora. Det som nå ønskes er konkrete innspill til meldingsarbeidet: innspill som skal bidra til en åpen diskusjon om prioriteringene i humanistisk forskning og utdanning både i utdanningsinstitusjonene og i offentligheten.

Les mer →

 

HiØ videreutvikler samarbeidet i Brasil

Høgskolen i Østfold har i mange år hatt faglig samarbeid med partnere i Rio de Janeiro og Vitória. Samarbeidet har primært foregått innen sosialfag, men utvides nå til å inkludere samspillet mellom næringsliv, bærekraftig samfunnsutvikling og innovasjon.

Fem ansatte fra Høgskolen i Østfold deltok på deler av Kunnskapsministerens delegasjonsbesøk i Brasil 19. – 23. september og hadde samtidig møter med samarbeidspartnere i Vitória og Rio de Janeiro.

Les mer →