Medarbeidersamtale med Kunnskapsdepartementet

Den 8. mai hadde HiØ medarbeidersamtale med Kunnskapsdepartementet (KD), eller etatsstyringsmøte som det kalles. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra KD på våre resultater i 2015 og de planer og tiltak vi har satt i verk for å videreutvikle høyskolen. Samtidig pekte de på noen utfordringer som vi tar tak i.

Les mer →