HiØ må delta i akademisk dugnad for Ukraina!

Det er en tid siste blogginnlegg på denne siden, og selvfølgelig skulle man, etter en lang periode med pandemi-relaterte innlegg, ha ønsket at tematikken ikke var dyster. Det er dessverre ikke tilfelle.

Situasjonen i Ukraina berører oss alle. Mange er på flukt, usikkerhet og redsel råder. I møte med statsråd Borten-Moe i går ettermiddag ble det klart at Kunnskapsdepartementet legger bilateralt samarbeid med Russland på is. Dette gjelder selvfølgelig også institusjoner underlagt Kunnskapsdepartementet, herunder HiØ. Torsdag kommende vil det, etter regjeringskonferansen, bli enda tydeligere for oss hvor langt de akademiske sanksjonene vil gå.

I tillegg til at man må være forberedt på at situasjonen i Ukraina potensielt vil påvirke ERASMUS-samarbeid med både Russland og Hviterussland, melder nasjonale sikkerhetsmyndigheter om økt sannsynlighet for angrep på norsk infrastruktur. Høgskolens sikkerhetsansvarlige jobber selvfølgelig aktivt med å gjøre HiØ’s infrastruktur trygg, og vil om kort tid sende ut en kartlegging for å gjøre denne jobben best mulig.

Vi står foran det som kan komme til å bli en krevende humanitær krise, med tusenvis av mennesker på flukt. Av disse finnes studenter så vel som akademiske kollegaer. Sammen med våre akademiske kollegaer i Norge, ønsker jeg at vi ved HiØ gjør det vi kan for å ta hånd om de som måtte komme, at vi deltar i akademisk dugnad. Det kan være å innpasse studenter, samt ønske ukrainske kollegaer velkommen.

Det er mange individuelle skjebner i denne konflikten. Ved HiØ har vi både studenter fra Ukraina og Russland. Jeg får melding om at situasjonen også er krevende for våre russiske utvekslingsstudenter. Jeg er derfor glad for å høre at våre faglærere og studenter viser omsorg for studentene våre, uavhengig av bakgrunn.

 

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen