Det nye høgskolestyret starter opp 24. august

Høgskolens øverste organ som startet sin fireårsperiode 1. august, møtes for første gang 24. august. På møtet vil Kunnskapsdepartementet orientere om styrearbeid, forventninger og roller, mens høgskolens ledelse vil gjøre styremedlemmene kjent med høyskolens planverk, årshjul, faglige aktiviteter, og administrative oppgaver. Seminaret skal gi styremedlemmene oversikt over og bakgrunn for de saker som skal behandles på styremøtene fremover. Det er et meget kompetent styre som starter opp 24. august, og det er med glede, forventning og ærbødighet at jeg fortsetter mitt arbeid som styreleder også i denne styreperioden.

Les mer →

 

Kjære student – velkommen til studier ved HiØ

Vivat membrum quodlibet,

vivant membra quaelibet,

semper sint in flore!

Denne latinske teksten, som hadde sin opprinnelse i middelalder, er et utdrag på tre verselinjer fra en av de mest kjente studentsanger «Gaudeamus igitur» eller «la oss være glade». Oversatt til norsk vil tekstens betydningen være «leve hver en student, leve alle studenter, må de alltid blomstre». Vi er ikke i tvil om at studenten er vår viktigste ressurs og som høgskole skal vi nettopp jobbe for at dere skal blomstre.

Les mer →