Det nye høgskolestyret starter opp 24. august

Høgskolens øverste organ som startet sin fireårsperiode 1. august, møtes for første gang 24. august. På møtet vil Kunnskapsdepartementet orientere om styrearbeid, forventninger og roller, mens høgskolens ledelse vil gjøre styremedlemmene kjent med høyskolens planverk, årshjul, faglige aktiviteter, og administrative oppgaver. Seminaret skal gi styremedlemmene oversikt over og bakgrunn for de saker som skal behandles på styremøtene fremover. Det er et meget kompetent styre som starter opp 24. august, og det er med glede, forventning og ærbødighet at jeg fortsetter mitt arbeid som styreleder også i denne styreperioden.

Saken fortsetter under bildet.

NYTT HØGSKOLESTYRE: Foran fra venstre: Arnstein Hjelde, Mona Jerndahl Fineide, Hans Blom og Tuva Barnholt. Bak fra Venstre: Carl-Morten Gjeldnes, Vegard Utne, Karine Stjernholm, Hege Haugland, Hedvig Maria Bergem, Berit Johanne Kjeldstad, Ole-Gunnar Søgnen. Foto: HiØ.

Først i juni ble det nye høgskolestyret fulltallig ved at Kunnskapsdepartementet oppnevnte de fire styremedlemmene som ikke er ansatte eller studenter på HiØ. Det er et meget erfarent og sterkt firkløver som trer inn i høgskolestyret:

Ole-Gunnar Søgnen er professor i bygningsforvaltning ved Høgskulen på Vestlandet. Han var tidligere rektor ved Høgskolen i Bergen, og hadde en helt sentral rolle under fusjonsutredningsprosessene som førte til at Høgskulen på Vestlandet ble en realitet. Før sin rektorperiode var han dekan på samme høgskole. Faglig ledergruppe på HiØ var høsten 2015 på besøk ved Høgskolen i Bergen og knyttet gode kontakter med faglig ledergruppe der.

Björn Brorström er rektor ved Högskolan i Borås og professor i økonomi. For to år siden tok Björn Brorström og jeg initiativet til å bringe våre to ledergrupper sammen, og senere har det vært flere besøk der forskere og ledere har møttes for å legge forholdene til rette for faglig samarbeid. Björn Brorström har inngående kjennskap til den svenske universitets- og høgskolesektoren gjennom nasjonale verv.

Berit Kjeldstad er professor i fysikk ved NTNU. Hun har vært prorektor for utdanning ved NTNU i perioden 2009 – 2017 og leder av Universitets- og høgskolerådets utdanningsutvalg. Berit Kjeldstad har markert seg nasjonalt som en forkjemper for god utdanningskvalitet i høyere utdanning. Hun har vært invitert og deltatt på seminarer om utdanningskvalitet ved HiØ. Tidligere har hun vært instituttleder for Institutt for fysikk på NTNU.

Tuva Barnholt er direktør for innkjøp og forsyningsstrategi ved Borregaard, tidligere har hun også vært teknisk direktør samme sted. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Borregaard er ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Bedriften har utmerket seg som en usedvanlig innovativ virksomhet som har utviklet seg fra å være en mer tradisjonell treforedlingsbedrift til et høyteknologisk bioraffineri. Borregaards sentrale forskningsavdeling i Sarpsborg har 70 ansatte, og forskningssjef Kristin Misund sitter i høgskolens Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Det har gjennom flere tiår vært tett kontakt mellom Borregaard og HiØ via Avdeling for ingeniørfag.

I februar valgte ansatte og studenter sine representanter til styret:

Arnstein Hjelde, Mona Jerndahl Fineide, Karine Stjerholm og Hedvig Maria Bergem.

I juni valgte studentparlamentet sine medlemmer i styret for studieåret 2017/2018:

Vegard Utne og Hege Haugland. Vegard satt i høgskolestyret også i studieåret 2016/2017.

Det er et meget ressurssterkt og kompetent styre som starter opp 24. august, og som styreleder ser jeg fram til samarbeidet med glede, forventning og ærbødighet. Høgskolestyret er vårt øverste organ og ansvarlig for institusjonens drift og utvikling de neste fire årene.

Hans Blom

Rektor